Vajdaság: A tudás a megmaradás egyik kulcsa

Vasárnap, Szabadkán, a Városháza dísztermében dr. Korhecz Tamás , a Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepélyes keretek között tizenöt hallgatóval aláírta az MNT ösztöndíjprogramjának első szerződéseit.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Csallóközi Zoltán, a magyar miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke, Korsós Tamás, Magyarország szabadkai főkonzulátusának a főkonzulja, valamint Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.

A vajdasági magyarság egyenrangúsága, társadalmi helyzete, megmaradása és jövője ezeréves szülőföldjén elsősorban közösségünk képzettségétől, iskolázottságától, tudásától függ, hangsúlyozta ünnepi beszédében Korhecz Tamás.

– Amennyiben nem tudjuk ledolgozni jelenlegi képzettségi és iskolázottsági lemaradásunkat, illetve tartósan a társadalom peremére szorulunk, akkor napszámossá válunk szülőföldünkön. Az MNT elsődleges célkitűzése az, hogy tervszerűen, tudományos-szakmai alapokon, szakpolitikai eszközökkel ledolgozza a képzettségünkben meglevő lemaradásunkat. Nem az MNT elnöke vagy képviselői, de nem is a VMSZ vezetése ismerte fel először, hogy közösségünk alulképzettsége tartósan másodrangúsítja nemzetünket. De talán abban mi vagyunk az elsők Vajdaságban, hogy ennek a sarkalatos problémának a megoldását szakpolitikánk gyújtópontjába helyeztük és tudást, erőt, pénzt, fáradságot nem sajnálva szakmai alapokon hozzáláttunk a probléma megoldásához. Oktatásfejlesztési stratégiánk kiemelt projektuma az ösztöndíjazási program – mondta Korhecz.

– Mindenkinek gratulálok, aki elfogadta kinyújtott kezünket, aki vette a fáradságot és felkészült az egyetemi felvételire és most esélyt nyer arra, hogy anyagi gondok nélkül egy dologgal foglalkozhasson: a szorgalmas tanulással, illetve a diplomaszerzéssel. Ez a példa és előzmények nélküli program az MNT legnagyobb igyekezetének ellenére sem valósulhatott volna meg az új magyar polgári kormány, valamint a VMSZ és annak elnökének, Pásztor Istvánnak a támogatása nélkül. Az MNT és ösztöndíjasai nevében köszönöm Önöknek – emelte ki Korhecz Tamás.

Ahhoz, hogy a magyar nemzet teljesítse az egyetemes emberiséggel szembeni elsődleges kötelezettségét, vagyis megőrizze, kimunkálja és felmutassa magyarságát, szükség van arra, hogy a magyar nemzet állama, Magyarország kormánya a határon túli magyarságot segítse a megmaradásban, hangsúlyozta beszédében Semjén Zsolt. Magyarország ezzel nem valamiféle kegyet gyakorol, hanem legalapvetőbb kötelességét teljesíti, tette hozzá Semjén Zsolt.

– A magyar nemzet történelmi okokból kifolyólag leginkább egy háromlábú székhez hasonlítható. De ez a három láb egy, egyetlen magyar nemzet. Ha bármelyik láb kiesik, akkor a szék felborul. A magyar megmaradást többféleképpen kell segíteni. Többek között a határon túli magyarok programjainak a támogatásával. A legtöbb, amit adni lehet, az az oktatás, tanulás segítése. Az egyes nemzetrészek megmaradása attól függ, hogy lesz-e olyan értelmiség, amely egyfelől hűséges a szülőföldhöz, másfelől pedig szellemi felvértezettségének köszönhetően az utódállamokban vagy máshol a világban is képes megállni helyét. Ennek a támogatásnak a legszerencsésebb formája az ösztöndíj. Azt gondolom, hogy Önök nem tartoznak köszönettel Magyarországnak ezért az ösztöndíjért, mert a magyar nemzetnek és a nemzet államának kötelezettsége erejéhez mérten támogatni a nehezebb helyzetben lévő nemzetrészeit – hallhatták az egybegyűltek Semjén Zsolttól.

Kitekintő / Magyar Szó

Felkapott hírek

Friss hírek

Még az idei G7 is a Brexitről szól

A Nagy-Britannia és Észak-Írország közötti áruforgalom ellenőrzésére június végéig türelmi időszak érvényes, London azonban ezt egyoldalúan októberig meghosszabbította. A határvitaként emlegetett ügy meglehetősen komoly súlyú napirendi ponttá vált a G7 délnyugat-angliai csúcstalálkozójának második munkanapján.

Read More »