A Brexit Skócia függetlenedését vonhatja maga után

A Brexit az Egyesült Királyság, mint egység jövőbeli fennmaradásának vonatkozásában is kényes kérdéseket vet fel, így nem meglepő, hogy már a skótok is egyre komolyabban veszik a sorsuk további alakulásának mikéntjét. A májusi Európa Parlamenti választások kimenetele tovább erősítette a Brexit szavazás által generált politikai megosztottságot. Miközben a leendő brit miniszterelnök előtt álló legfontosabb feladat, hogy a jelenlegi álláspont szerint 2019. október 31-ig megállapodással, vagy csupaszon, de léptesse ki az országot az Európai Unióból, a skótok egy másik életbevágó kérdéssel kell, hogy megbirkózzanak: tartsanak ki Anglia és az általa diktált nacionalizmus verziója mellett, vagy ugorjanak fejest a függetlenségbe?

A Skót Nemzeti Múzeum nem is időzíthette volna jobban megnyitásának évét, 1998-ban ugyanis az Egyesült Királyságban jelentős változások mentek végbe: a Blair kormány épphogy átvette a stafétabotot az állam irányításában, ahogy politikai követelmény volt a hatalom megosztása a Londoni központ és a királyságot alkotó nemzetek között. Ez volt továbbá a Nagypénteki Egyezmény éve is, ami végre békét hozott Észak-Írország számára, a skótok pedig ekkor tartották meg az életüket jelentősen befolyásoló népszavazásukat, amivel 300 év után visszaállították a skót országgyűlést.

Két évtizeddel később Skócia Nemzeti Múzeuma ismét történelmi jelentőségű események megörökítője lehet: az Egyesült Királyság újabb fordulópont előtt áll, szinte teljes a politikai felfordulás az országban, az állampolgárok zöme az Európai Unióból való kilépést sürgeti, amit a skótok viszont az ennek ügyében megtartott népszavazáson hevesen elleneztek. A nem hétköznapi állapotot illusztrálva és hangsúlyozva, a múzeum kiállítói most először ábrázolják Skócia születését egy szuverén európai országként, ami mára nem csupán a brit sokszínűség, hanem a túlméretezett, és így kihívást jelentő befolyásoló tényező ékes példája is a külföldiek szemében. A galériákban látható képek valósághűen ábrázolják az Egyesült Királyság szövetén keletkezett szakadásokat, ahogy Skócia kezdeti erőfeszítéseit is annak bemutatására, hogy mennyire egyedi a skót nép, és a skót úttörőknek a modern világ kialakulásában, továbbá Kanada, Ausztrália és az Egyesült Államok életében a mai napig is betöltött befolyásoló szerepe vonatkozásában.

Skócia fővárosa a legjobb példa a válság illusztrálására. A félmilliós népességű Edinburgh meghatározó szerepet töltött be a 2014-es függetlenségi népszavazás kapcsán, amit az akkori miniszterelnök, David Cameron a szeparatista hangulat elfojtása érdekében engedélyezett. Két évvel később a skót főváros szavazóinak 74 százaléka a Brexit ellen tette le voksát, amivel így a „maradás” mellett kiálló legnagyobb egyesült királyságbeli városként vonulhatott be a köztudatba. Ez azonban nem minden nézőpontból vet jó fényt a régi keletű európai kapcsolatokkal és jelentős pénzügyi szolgáltatási iparral rendelkező Edinburghre, amelynek lakóira minden bizonnyal keserves időszak vár az Európai Unióval való szakítás után.

A szigetország észak-déli megosztottsága azóta érhető tetten egyre erőteljesebben, hogy a második népszavazás kiírásának lehetősége felmerült. Angliában ez a Brexit szavazás megismétlését jelenti csupán, Skóciában azonban az Egyesült Királyságtól való elszakadás újabb próbáját is jelentheti. A skót kormány, amelyet 12 éve a függetlenedéspárti skót Nemzeti Párt irányít, azon véleményének adott hangot, miszerint már csak idő kérdése a második referendum kiírása Londonban. Az Edinburghban székelő kormány szóvivője azt is hozzátette, hogy az Egyesült Királyságban jelenleg uralkodó irányelv, amely blokkolja a népszavazás újbóli megtartását, rövid időn belül demokratikusan is fenntarthatatlanná válik.

Függetlenül attól, hogy mennyire tartjuk önállóan is életképesnek Skóciát, az 5,4 milliós lélekszámú ország számos vonatkozásában már jelenleg is „független”: a skót bankok jogosultságot kaptak saját dizájnú font bankjegyek nyomtatására, az országnak saját jogrendszere, oktatási programja, televíziós csatornái (kelta is) vannak. A skót diákok tandíjmentességet élveznek az egyetemeken, a gyógyszerek felírása az állam által támogatott.

Nem lehet szó nélkül hagyni azt a tényt sem, hogy a határ északi oldalán élő skótok visszautasították azokat a költségvetési megszorításokat, amelyek az Egyesült Királyságot a pénzügyi válság óta fémjelezték és amelyek egyúttal a Brexit előzményének is tekinthetőek. Miután Skócia a függetlenedési hangok elnémításáért cserébe nagyobb pénzügyi hatalmat kapott a londoni kormánytól, így az ott élő legnagyobb adófizető rétegnek a közszolgáltatások támogatása érdekében több „adósságot” kell törlesztenie angol és walesi kollégáihoz képest. A skót kormány nem kevés erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy az országát jó színben tüntesse fel, amely befogadó társadalmi demokratikus nacionalizmusa révén, a turizmus fellendítése, valamint vendégszeretetének demonstrálása érdekében tárt karokkal fogad minden idegen országból ideérkezőt. Ezzel ellentétben az Egyesült Királyság konzervatív kormánya mindent megtesz a bevándorlás megfékezéséért.

Skóciában egyébként nincs egyetlen olyan régió sem, amelyik a Brexit mellett szavazott volna. A májusi Európa parlamenti választásokon minden kerületben a skót Nemzeti Párt került ki győztesen, még ha az arányos rendszer okán nem is ez a párt szerezte meg parlamenti helyek mindegyikét.

„Skócia és az Egyesült Királyság egyre inkább eltérő politikai utat követ. El kell döntenünk végre, hogy a kialakult helyzetre a legjobb megoldást a függetlenedés, és ezáltal a jövőnk önálló formálása nyújtja-e” – jelentette ki Nicola Sturgeon Skócia első minisztere Brüsszelben az Európai Politikai Központ legutóbbi konferenciáján.

Skócia intézményesült különállásának létrejötte volt az ár, amit az egység fennmaradása érdekében az Egyesült Királyság hajlandó volt megfizetni. A függetlenedéspártiak szerint ez Európa legújabb államának alapkőletételével ér fel. A skót Nemzeti Pártot népszerűsége mellett manapság egyre több támadás éri amiatt, hogy nincs elégséges ráhatása az olyan központi fontosságú és az állam által irányított szakpolitikai területekre, mint a középiskolai oktatás. Kifogásként merült fel a kormányzó párttal szemben az is, hogy az állam költségvetési politikájában a szétosztható összeg nagysága jelentős mértékben függ attól, hogy az ország része-e az Egyesült Királyságnak.

A 225 milliárd dollárt érő angol gazdaság továbbra a függetlenedési mozgalom Achilles sarka. Az Északi-tenger olajipara, amely minden számítás szerint a kiválás legnagyobb szponzora lesz, továbbra is szürke folt a szigetország egén. Hatalmas kérdőjel, hogy Skócia a Brexit után továbbra is EU tag maradhat-e. A skót konzervatívok a vártnál sokkal jobban szerepeltek a 2017-es általános választásokon, ami Theresa May parlamenti fölényének elvesztését eredményezte. A legégetőbb megoldandó rejtvény annak részletes kidolgozása, hogyan lehetne elérni egy második népszavazás kiírását, tudván, hogy a miniszterelnök-aspiránsok közül lényegében senki sem támogatja ezt. Sturgeon kormánya azonban továbbra sem adja fel, már készítik az ehhez szükséges törvényjavaslatot. „A lényeg, hogy nem az számít, hogy ki miképpen vélekedik a függetlenedésről, a skótoknak kell erről dönteniük, méghozzá konszenzussal. A helyzet 2014 óta ugyanis drámaian megváltozott. Skóciának fel kell ébrednie, aktív részesévé kell válnia a folyamatoknak, mielőtt a Brexit több kárt tesz, mint hasznot” – mondta az első miniszter asszony Brüsszelben.

A Skót Nemzeti Múzeum információs tábláján megtalálható az 1707-es egyesülési törvény, amelynek sorai óva intenek az alkotmányos változás elkapkodásától – legyen ez Brexit vagy függetlenedés az Egyesült Királyságtól. A változások malmai ugyanis évszázados tapasztalatok alapján és kimutathatóan minden esetben lassan őrölnek és érnek be.

  • Kapcsolódó cikkeink:

Forrás: Bloomberg

Felkapott hírek

Friss hírek

Közúton kinyíltak a magyar határok

A rendőrség közleménye szerint korlátozás nélkül utazhat Magyarországra állampolgárságtól függetlenül az, aki - a polgári légijárművel történő beutazást leszámítva - Horvátország, Ausztria, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia területéről lép Magyarországra.

Read More »

Piaci körkép: ma is lefelé próbálkozik a DAX

Enyhe mínuszt mutatnak a főbb európai indexek szerdán, a kereskedés laposan kezdődött, de később ereszkedni kezdtek az árfolyamok. A Daimler a saját akkumulátorgyártás lehetőségeit vizsgálja, mivel a Daimler és a Farasis Energy által 2019-ben megkötött megállapodás akadozik.

Read More »