A Pécsi Magyar-Spanyol Társaságról

A Társaság (Asociación Hispano-Húngara de Pécs) 1992-ben alakult, s 22 éve működik töretlenül, ezzel Magyarország legpatinásabb civil szervezete, mely a hispán-luzofón kulturális értékek terjesztését, népszerűsítését tűzte ki céljául.

Pécs szerencsés helyzetben van a spanyol kultúra és nyelv szempontjából, hisz összesen hét általános és középiskolában, valamint egyetemi szinten is folyik spanyol oktatás. A Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban spanyol kéttannyelvű program keretében tanulják a diákok a nyelvet és a kultúrát, míg az egyetemi oktatásban a Bölcsészettudományi Kar Spanyol és Ibero-Amerikai Tanulmányok Tanszékén, valamint az Ibero-Amerika Központban van lehetőség ismerkedni a hispán világ értékeivel, nyelvével és kultúrájával.

A Társaság alapítója Nagy Sándorné, akitől 2010. január 19-én az elnöki tisztet Deák Máté történész vette át, jelenleg ő a Társaság elnöke. A tagok létszáma megközelíti a 100 főt, s soraiban olyan jeles személyeket tudhat támogatóként, mint Prof. Dr. Fischer Ferenc intézetvezető egyetemi tanár, dékán, Dr. Antonio Domingo Lilón, vagy Dr. Harsányi Iván Professor Emeritus.

Fő feladatának tekinti a Társaság a kultúraszervező és közvetítő szerepén kívül a hispán és luzofón értékek, valamint nyelvek iránt érdeklődő középiskolások, az egyetemi fiatalság és a pécsi polgárok összefogását. Találkozóin lehetőséget biztosít a minőségi értékközvetítésre minden érdeklődő számára, legyen szó zenéről, festészetről, élménybeszámolóról vagy tudományos ismeretterjesztő előadásról. Az előadók elsősorban a tágabb értelemben vett helyi és vidéki értelmiség tagjai, de számos alkalommal fordulnak meg a Társaságnál a Magyarországra akkreditált ibero-amerikai országok nagykövetei, valamint országgyűlési képviselők, magyar diplomaták is. Kiemelendő esemény volt a spanyol trónörökös pár pécsi látogatása 2004-ben, melynek keretében ellátogattak az Egyetemre, s megtekintették az Ibero-Amerika Központot. 

Az évek során számos nemzetközi pályázatban, kulturális projektben, tudománynépszerűsítő rendezvénysorozatban vett részt a szervezet. Szakértők, kultúraszervezők, egyetemi oktatók kerültek ki tagjainak sorából, s adják tovább a spanyol nyelv és kultúra szeretetét környezetük számára.

A Társaság minden évben aktív szerepet vállal a soron következő Ibero-Amerika Hét (Jornadas Iberoamericanas) tudományos nemzetközi konferencia és kulturális rendezvénysorozat szervezésében, mely 2014-ben 15. alkalommal került megrendezésre. A Hét fővédnöke minden évben Magyarország aktuális külügyminisztere, védnökei pedig Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, valamint a Pécsi Tudományegyetem rektora.

Gumhert Dóra

Felkapott hírek

Friss hírek