Latin-Amerika: a baloldali kormányok vége?

  • Rengaraj Viswanathan indiai diplomata írásában az argentin Mauricio Macri megválasztásának lehetséges regionális hatásait vizsgálta.
  • Korábban Argentínában, Bolíviában, Uruguayban és Venezuelában teljesített diplomáciai szolgálatot, így személyes tapasztalatai vannak a latin-amerikai politikai élet kapcsán.
  • Habár elismeri, hogy az argentin jobboldali fordulat változásokat generálhat, a teljes latin-amerikai baloldal végét jósoló nyugati elemzők írásait mégis elhamarkodottnak tartja.
  • Viswanathan azt állítja, hogy mára Latin-Amerikában megkopott az ideológia jelentősége, és sokkal inkább a felmutatható eredmények számítanak.

A volt indiai nagykövet szerint Mauricio Macri győzelme Argentínában ösztönző hatással lehet a baloldali kormányok leváltására törekvő brazil és venéz jobboldal tekintetében. Azonban Viswanathan elmondása szerint még túl korai lenne kijelenteni a latin-amerikai országok baloldali kormányainak végét, ahogyan azt sok elemző már megtette.

“Queen Cristina” hagyatéka

Macri nehéz helyzet előtt áll: Cristina Kirchner kormánya nem tudta megfelelően kezelni a gazdasági recesszió hatásait. Az argentin gazdasági helyzet az elmúlt öt évben folyamatos romlást könyvelt el, melynek jellemzői a magas infláció, a devizahiány, a globális tőkepiacoktól való elszigetelődés, és az alacsony mértékű növekedés. Viswanathan véleménye szerint Cristina Fernández de Kirchner végül kifogyott az ötletekből, és az előnytelen helyzet tagadására rendezkedett be. Kormánya kétségbeesetten próbálta kikozmetikázni a statisztikákat, és egyszámjegyűre “kihozni” az inflációt, miközben az az elmúlt öt évben mindig 20 százalék körül mozgott. Ellentmondásos gazdasági döntései, kiszámíthatatlan politikai programjai, az adó- és devizaszabályozására tett önkényes döntései negatívan hatottak az üzleti szektorra és a középosztályra. A szegényeket – akik egyébiránt egyik bázisát jelentették a peronista pártnak – még inkább sújtotta az infláció és a munkanélküliség problémája. Emiatt néhány peronista szavazó úgy döntött, esélyt ad Macrinak és az általa ígért változásnak.

Macri támogatói azt remélik, hogy a piacbarát hozzáállása beindítja majd a gazdaságot és újraéleszti az ipari és mezőgazdasági szektort, amelyek a Kirchner-rezsim szigorú külkereskedelmi intézkedései miatt “megbénultak”. Macri saját üzleti háttere és polgármesterként szerzett irányítási tapasztalata hozzájárulhat a befektetők bizalmának visszanyeréséhez. Viswanathan úgy látja, Argentínának nincsenek komoly problémái, hiszen nagy termőterületekkel, bőséges vízkészlettel, ásványi anyagokkal, szénhidrogén tartalékokkal és 42 milliós homogén lakossággal rendelkezik, valamint mentes mindenféle faji, vallási és etnikai konfliktustól.

Új szelek, új távlatok

A latin-amerikai poltikai kultúra változását illetően Viswanathan megemlíti, hogy az argentin külpolitika jelentős változásokon fog keresztül menni Macri vezetése alatt. A baloldali kormányok nem számíthatnak olyan baráti közeledésre Buenos Aires részéről, mint Néstor és Cristina Kirchner idején. Az indiai diplomata említést tesz Macri Venezuelával való szembenállására és törekvésére a Mercosurban (Déli Közös Piac) való tagságának felfüggesztésére. Felhívja a figyelmet arra, hogy ugyan külpolitikájában az argentin elnök valószínűleg szembemegy majd a baloldali rezsimekkel a régióban, a Brazíliával való kapcsolat megromlását mégsem engedheti meg magának, hiszen Brazília Argentína legfőbb kereskedelmi partnere, és számos kölcsönös beruházás is összeköti a két országot. Macri emellett törekedni fog arra, hogy a Mercosur befelé forduló, protekcionista gondolkodásmódján változtasson; valamint közeledni kíván a Csendes-óceáni Szövetséghez, amelyet a Brazília vezette Mercosur potenciális ellenpólusaként látnak.

Macri Kína-politikája várhatóan sokkal megfontoltabb lesz, mint Cristináé volt, és az USA felé való nyitás is megvalósulhat. Macri tetteitől és ígéreteinek beváltásától függően Argentína nagyobb presztízst szerezhet nemzetközi porondon. Ami Indiát illeti, Macri bizonyosan tovább viszi Cristina politikáját, amely az Indiával való baráti kapcsolat és együttműködés fenntartására irányul. Macri egyébként 2010-ben már ellátogatott az dél-ázsiai országba, amely az argentin export jelentős piacának számít. Viswanathan véleménye szerint az indiai exportőrök és azok a cégek, amelyeknek Argentínában van befektetésük kimondottan várják, hogy milyen kilátások és lehetőségek nyílnak a Macri kormányzása alatt megnyíló piacok által.

Végül az indiai diplomata a nyugati sajtóban megjelent elemzéseket is górcső alá vette, főként azokat, amelyek elhamarkodottan azonnal az egész latin-amerikai baloldali politikai kultúra végét látják Mauricio Macri megválasztásában. Rengaraj Viswanathan szerint ezek az elemzések sokkal inkább egyéni vágyakat tükröznek, hiszen megesett már, hogy jobboldali kormányokat ugyanúgy leszavaztak az elmúlt években, vegyük csak Chile és Nicaragua példáját, ahol a jobboldali mandátum lejártát követően visszatért a baloldali kormányzás. A diplomata szerint ez Macrival is könnyen megtörténhet, ha nem mutat fel idejében eredményeket. Arra figyelmeztet, hogy az előző jobbközép kormányt, Fernando de la Rúa vezetésével tömegtüntetések buktatták meg 2001 decemberében, miután két évvel megválasztásuk után még mindig képtelenek voltak megoldást találni a gazdasági válságra. Összegzésképp Rengaraj Viswanathan az állítja, hogy ma Latin-Amerikában sokkal inkább a teljesítmény és az elért eredmények számítanak, mintsem az ideológia.

Gál Jolán

Felkapott hírek

Friss hírek