Luxemburg elfoglalta ideiglenes helyét a Biztonsági Tanácsban

Jean Asselborn külügyminiszter vezetésével Luxemburg elfoglalta ideiglenes helyét az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Az ország régóta vágyott erőteljesebb fellépési lehetőségre a világszervezetben, ennek megfelelően már január első hetében vázolták a kitűzött célokat. Luxemburg előrelépést szeretne látni a szíriai konfliktus kezelésében, illetve fokozott figyelmet szentelne Malinak és Jemennek.

Luxemburg igazi sikerként éli meg, hogy idén Ausztrália, Argentína, Ruanda és Dél-Korea mellett a világszervezet döntéshozatali szervének ideiglenes tagja lehet. Az ország külpolitikai ambícióit régóta meghatározta az ideiglenes tagságért folytatott kampány, Luxemburg először 2010-ben pályázott a nem állandó szerepkörre, ugyanakkor eddig hiábavalók voltak a próbálkozások. Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter fáradhatatlan munkájának eredményeként októberben döntés született a miniállam Biztonsági Tanácsbeli pozíciójáról. Asselborn szerint történelmi jelentősége van Luxemburg sikerének, hiszen ” amennyiben egy kis ország bejut az ENSZ BT-be, egyrészt kivívja más kis országok tiszteletét, másrészt bizonyítja, hogy nekik is lehet helyük a Tanácsban”. 

Luxemburg alig foglalta el pozícióját, külügyminisztere már január másodikán vázolta az állam előtt álló külpolitikai feladatokat.  Asselborn vezetésével a következő két évben a miniállam felügyeli a Biztonsági Tanács 1718-as határozatának betartását, illetve a felügyelő bizottság működését a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság esetében.  A határozat az ország atomkísérleteire válaszul kereskedelmi és gazdasági szankciókat tartalmaz, amelyek felügyelete a Biztonsági Tanács békefenntartó tevékenységének egyik prioritása. Ennek értelmében Luxemburg feladata lesz a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nemzetközi kötelezettségeinek betartatása, illetve a tizenöt fős felügyelő bizottság jelentéstételi kötelezettségének teljesítése.

2013. január elsejétől Luxemburg felügyeli a fegyveres konfliktusban érintett gyermekek védelmében felállított munkacsoportot. A világszervezet 1989-ben New Yorkban fogadott el egy átfogó egyezményt, amelynek értelmében a gyermekek érdeke „mindenek felett áll”.  A csoportot az ENSZ BT 2005-ben hozta létre, fő feladata a háborús konfliktusok idején a gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekmények feltérképezése. Luxemburg feladata itt is az állandó jelentéstétel biztosítása, illetve a monitoring rendszer irányítása.

Az ország szempontjából fokozott jelentőséggel rendelkezik február hónap, Luxemburg ekkor veszi át a Biztonsági Tanács elnöki pozícióját egészen március elsejéig.  Asselborn fokozott figyelmet szeretne szentelni Észak-Malinak, ahol eleinte a tuaregek, majd különböző iszlamista szervezetek vették át a hatalmat, amelynek közvetett eredménye, hogy az ország a fegyver-és drogkereskedelem egyik fellegvára.  Ugyancsak kiemelt figyelmet szentelne Szíriának is, ahol a fennálló Assad-rezsimmel szembeni ellenzék egyre gyarapodik, a fegyveres konfliktusok száma pedig alig csökken. Assselborn harmadik jelentős területként Jement jelölte meg, ahol a szegénység, a vízkonfliktus, a lakosság alulképzettsége nehezíti az amúgy is gyenge és feltehetőleg korrupt kormányzást. Az ország máig több dzsihádista támadás helyszíne volt, és egyre növekszik a radikális iszlamisták száma.

A luxemburgi ENSZ-delegáció jelenleg 15 főből áll, ezenkívül  körülbelül ugyanennyien dolgoznak az ország külügyminisztériumában az ideiglenes ENSZ BT tagság sikeres teljesítésén. Luxemburg két évig marad nem állandó tanácstag.

Tamara Judi

Felkapott hírek

Friss hírek

Kilőtt a Kia nyeresége

A dél-koreai autógyártó Kia Corporation nettó profitja a tavalyi összeg több mint tízszeresére nőtt az idei második negyedévben. Az óriási ugráshoz persze a tavalyi alacsony bázis is hozzájárult, de idén igen erős a kereslet a gyártó SUV modelljei iránt.

Read More »