Rassz és vallás alapján szavaznak az amerikaiak?

Egy az ABC News és a Washington Post által készített friss közvélemény-kutatás alapján az ideológiai és politikai értékrendre az etnikai, faji és vallási hovatartozás kiemelkedően magas hatással van az USA-ban.

Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnöke, ellenfele a republikánus Mitt Romney pedig a Utah-ban elterjedt, sokak körében népszerűtlen vallási felekezet a Mormon Egyház gyakorló, aktív tagja. A két elnökjelölt mindkét tulajdonsága árthat, de használhat is tulajdonosának a fehér házi pozícióért való küzdelem során. 

A 2012 júliusában készített felmérés alapján a legmeghatározóbb a faji hovatartozás a választásokon és rámutat, hogy a bőrszín erősebb befolyásoló tényező a politikai döntések meghozatalánál, mint az ideológiai elkötelezettség egy párt vagy annak vezetői iránt. Ezt a feltételezést bizonyítja, hogy azon fehérek, akik szerint az afro-amerikaiakat nem éri faji diszkrimináció (az európai amerikai válaszolók 62%-a) nagyrészt, 59%-uk a republikánus és egyébként fehér jelöltet, Romney-t támogatják, míg Obama-t csak 34%-uk. Az arány gyakorlatilag fordított, azoknál az európai származású amerikaiaknál, akik érzékelik a feketék elleni diszkriminációt, itt Obama vezet 56%-kal, míg konzervatív ellenfele lemaradt 37%-kal. Az afrikai származású amerikaiaknál Obama gyakorlatilag kizárólagos támogatottságot élvez. 

Az európai származású amerikaiak 19%-a szerint a feketék nem olyan szorgalmasak az életben, mint a többi etnikum, ebben a körben a jelenlegi elnök támogatottsága mindössze 34%-on áll, míg az afro-amerikaiakat szorgalmasnak tartók körében ez az arány 44%. Érdemes megvizsgálni a faji előítéletesség egyik legegzaktabb fokmérőjét, az arra adott választ, miszerint hogyan viszonyulna a kérdezett ahhoz, ha szűkebb családtagja egy feketéhez menne hozzá. A fehérek 81%-a elfogadó lenne, míg 65%-uk örülne neki. Azok körében, akik nem néznének jó szemmel egy ilyen kapcsolatot Romney 69%-os támogatottságával toronymagasan vezet Obama előtt, azonban az elfogadók körében a republikánus elnökjelölt csak 48%-ot kapna. 

A vallási attitűdökre áttérve a felmérés megállapította, hogy az amerikaiak 31%-a táplál negatív, míg 38%-uk pozitív érzelmeket a mormon egyház és követőik iránt. Mitt Romney a konzervatív jelölt a mormon egyház aktív és vallását gyakorló tagja, így nem csoda, hogy a vallási kisebbséggel szimpatizálók körében támogatottsága 12 %-kal magasabb, mint a felekezethez ellenségesen viszonyulók körében, ahol 42%-on áll. Érdemes arra is felfigyelni, hogy míg a nem-feketéknek 81%-át nem zavarná egy afroamerikai csatlakozása a szűk családhoz, addig a nem-mormonoknál a mormonokkal kapcsolatosan feltett kérdésre, miszerint zavarná-e őket, ha egy közeli rokonuk mormont venne el csak 71% válaszolt nemmel, tehát jelentős 10%-os különbség figyelhető meg. 

A faji és vallási identitás mindennél, így az ideológiánál is meghatározóbb, mégis érdemes erre a területre is kitérni. A fehér liberális, demokrata nézetű szavazók jelentősen jobban érzékelik a feketék elleni diszkriminációt és elfogadóbbak lennének egy feketével a szűk családban, mint az európai származású republikánus, konzervatív választók. Említésre érdemes az is, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező fehér választók 38%-a érzékeli az afro-amerikaiak elleni diszkrimináció jelenlétét, míg ez a mutató a középfokú vagy alacsonyabb végzettséggel rendelkezőknél mindössze 28%. A legalább főiskolai diplomával rendelkezők körében 9% ponttal többen gondolták úgy, hogy a feketék is olyan szorgalmasak, mint a többi etnikum, mint azok, akik legfeljebb középiskolai végzettséggel rendelkeznek. Valamint a nők 85%-a, míg a férfiaknak csak 76%-a tolerálna egy feketét a szűk családi körben.

Ez a felmérés jól megmutatja nekünk, hogy az Egyesült Államok még messze nem jutott túl teljesen a faji és vallási megosztottságon, mind a mai napig a legmeghatározóbb faktor egy választónál, mikor az ikszet behúzza egyik vagy másik elnökjelölt neve mellé, az etnikai hovatartozása és személyes hite. Egyértelműen látszik, hogy azok a fehér csoportok mutatnak hasonlóságot politikai hovatartozásukban, akik kevésbé toleránsak a feketeékkel szemben, akik szerint a feketék nem olyan szorgalmasak az életben, mint más fajok és paradox módon éppen azok akik nem látják a diszkriminációt és megkülönböztetést afroamerikai polgártársaikkal szemben olyan súlyosnak, ez a három csoport jellemzően a konzervatív és republikánus elvek felé nyitottabb és a republikánus párt jelöltjét, Mitt Romney-t támogatja. A liberálisabb elveket vallók közé tartoznak azon csoportok, melyek a felsoroltak ellenkezőit vallják és ők inkább Obama-t és a demokrata pártot támogatják. A magasabb végzettség toleranciával és magasabb szintű elfogadási készséggel is jár, a felmérés számai alapján, mivel a diplomások sokkal elfogadóbbak más etnikumú polgártársaikkal és sokkal érzékenyebbek a feketéket érintő hátrányos megkülönböztetésre is. 

Kováts Megyesi Bálint

Felkapott hírek

Friss hírek

Kilőtt a Kia nyeresége

A dél-koreai autógyártó Kia Corporation nettó profitja a tavalyi összeg több mint tízszeresére nőtt az idei második negyedévben. Az óriási ugráshoz persze a tavalyi alacsony bázis is hozzájárult, de idén igen erős a kereslet a gyártó SUV modelljei iránt.

Read More »