A kazah köztársaság szimbólumai 20 évesek

Idén 20 éve a Kazah Köztársaság szimbólumairól szóló alkotmányos törvény elfogadásának. Parlament a szuverenitás jelképeinek a fontosságát figyelembe véve a legmagasabb szabályozási szinten törvénybe foglalta annak védelmét és tiszteletét.

Az állami címer kör alakú. Ez a heraldikában általánosan alkalmazott, azonban a keleti nomádoknál különös tiszteletnek örvendő forma, az élet és az örökkévalóság szimbóluma.

A címer alapeszméjét magában hordozó központi elem a jurta kupolája. Ez a családi jólét, béke és nyugalom szimbóluma, amely a ragyogó Napra emlékeztet a békés, kék ég tetején. A kupola bordázata, amelynek elemei egyenlő távolságra sugároznak ki a címer középső részéből a kék területre, napsugarakra, az élet és a meleg forrásaira emlékeztetnek.

A kupola hármas felosztása Kazahsztán ősi etnikai alapja: a három zsüznek (Kis Horda, Középső Horda és a Nagy Horda) az ország szilárdságát biztosító egységét szimbolizálja. Tehát a címer készítői a heraldika nyelvén a kazahság alapvető békeszeretét sugározzák. Szimbolikus nyelven a közös jurta védelmező kupolája alá hívják köztársaság valamennyi nemzetiségét, kifejezésre juttatva azt, hogy milyen erős szerkezete van a közös házuknak, Kazahsztán felépítményének.

A címer kompozíciós szerkezetének következő, alapvető részéhez tartoznak a fantasztikus aranyozott versenylovak félhold alakú szarvakkal. A heraldika nyelvén a versenylovak sziluettje mély gondolatot tartalmaz. Jelentése a következő: az oroszlán rettenthetetlensége, a sólyom éleslátása, a bika fizikai ereje, a gímszarvas gyorsasága, fürgesége és ruganyossága, a róka ravaszsága és találékonysága az ellenséggel szembeni harcban. A lovak aranyszárnyai emlékeztetnek a búzakévékre, aranykalászokból, vagyis a munka a bőség és az anyagi jólét jelképeire.

Címer színei: arany és kék. Az arany a kazahsztániak tiszta és ragyogó jövőjét jelképezi. A kék ég egységes a világ minden népe számára. Ez a szín címerükben békevágyukat, a Föld valamennyi népének egyetértését, barátságát és egységét jelképezi.

A kék zászló aranyszínű nemzeti díszítéssel baloldalt, arany nappal és lebegő sassal középen napjainkban ott lebeg a Köztársaság adminisztrációjának valamennyi épületén, külföldi követségük épületein, az ENSZ épülete mellett. Állami zászló fő eleme a kék szín. Mindenek előtt azt említenénk meg, hogy a világoskék napjainkban azok közé a színek közé tartozik, amelyeket széles körben alkalmaznak, mert ez az egyik legragyogóbb, legkifejezőbb és legkellemesebb szín. Ez nem véletlen. A kék szín túlsúlyban van a természetben.

Egyike a szivárvány hét színének, az ég és a víz színe is. Zászló tiszta kékje a népü kulturális-etnikai egységéről tanúskodik, és ugyanakkor utal állam egysége megőrzésének eszméjére.

A Nap – az élet és energia forrása. Zászlón a Nap az Élet szimbóluma. Az ember nem él örökké. Az idő megszabja az ember világra jöttét és távozását az életből. A nomád számára az időt a Nap mozgása határozza meg. A napkelte és naplemente a nap huszonnégy órájának mértékegysége.

A heraldika szabályai szerint a Nap sziluettje a bőség és gazdagság jelképe.Nem véletlen, hogy zászlón a napsugarak kalászok formáját is öltik. A nomádok világfelfogásában különleges helyet foglal el a sztyeppei sas és a bürküt. Ábrázolásának Kazahsztán népeinek és etnikai csoportjainak címerein és zászlain ősi hagyományai vannak.

A heraldika nyelvén a sas körvonalai hatalmat, térséget és éleslátást jelentenek. A sztyeppei népek számára ez a madár a szabadság, a függetlenség, céltudatosság, a magasság, a jövőbe szállás jelképe. Emellett a hatalmas erejű sas képes visszaverni bárkit, aki akadályozná jövőbeni céljaink elérését.

Körvonalai jelképezik a független Kazahsztán törekvését a világ civilizációinak magasabb csúcsai felé. Egy másik elem, amely zászló újdonságát és megismételhetetlenségét adja, a rúdon a nemzeti díszítésből készült szalag. Itt egy nevezetes kazah díszítőelemet, a bárányszarvat látjuk.

Kitekintő

Felkapott hírek

Friss hírek