Nurszultan Nazarbajev szózata a kazah néphez

Nurszultan Nazarbajev szózata a kazah néphez –  eredeti szöveg.

Kazahsztán népe!

Tisztelt képviselők és kormánytagok!

Hölgyeim és Uraim!

Kazahsztán bátran lép függetlenségének harmadik évtizedébe. Az új Parlament és az újraszervezett Kormány megkezdte munkáját. 2011-ben az ország gazdasága 7,5%-kal nőtt. Az egy főre eső bruttó hazai össztermék meghaladta a 11.000 dollárt. A korábban eladott vagyon jelentős része visszakerült az állam tulajdonába.

Most a „Bogatyr”, Karachaganak, Kashagan mezők, az ENRC és a “Kazakhmys” cégek kulcsvagyona is állami tulajdonba kerül.

A múltban azt mondtam: „a helyzetnek megfelelően bonyolítjuk az eladásokat, és itt az ideje a magánosításnak, de visszaszolgáltatjuk a megfelelő időben.”

Ez most történik. A részvények felügyelete Kazahsztán kormányának kezében van. Most már mindent magunk irányítunk. Kazahsztán népe egységes lett, erős és érett. Azonban bonyolult időket élünk, tele nehézségekkel és ellentmondásokkal.

Láthatjuk, hogy az előre jelzett világválság valósággá vált. A szakértők szerint a globális válság még további 5 – 6 évig eltart. Arra törekszünk, hogy felkészítsük az országot erre a kihívásra és folytassuk a diverzifikálását.

Olyan állam vagyunk, amely arra törekszik, hogy 2015-ig csatlakozzon a magas jövedelmű országok sorához. Ezt a célt az egység és az elkötelezettség megőrzésével fogjuk elérni

Tisztelt honfitársaim!

Kazahsztán fejlődésének következő szakasza új intézkedéseket igényel a gazdaság megerősítése és a nép jólétének javítása érdekében.

Kazahsztán számára létfontosságú hogy megőrizze az egyensúlyt a gazdaság sikere és a közjuttatások biztosítása között. Ez a társadalmi-gazdasági modernizáció sarkalatos kérdése a modern világban.

Ez Kazahsztán fejlődésének fő vektora a következő évtizedben.

Az ország népéhez intézett új beszédemet ennek a fontos kérdésnek szentelem.

Egy sor feladatot kell végrehajtanunk tíz területen.

Az első. Foglalkoztatás Kazahsztánban.

Megbíztam a kormányt, hogy hagyjon jóvá egy radikálisan új Foglalkoztatási Programot

Három fontos feladatot tűztem ki.

Elsősorban egy hatékony képzési és foglalkozás segítési rendszer létrehozását, másodsorban a vidéki vállalkozások támogatását.

Harmadszor, a humán erőforrások mobilitásának növelése és a foglalkoztatás priorizálása Kazahsztán gazdasági tevékenységének központjaiban.

2011-ben kipróbáltuk a program próbaverzióját 60.000 ember részvételével.

Az előkészítő munkát és a jogi kereteket is teljesítették.

Most ennek a jelentős programnak a megvalósítása következik.

Megbízom a kormányt és az Önkormányzatok vezetőit, hogy ennek az idén induló programnak kezdjék el a széles skálájú megvalósítását.

Ez mikro-hitelek biztosítását is magába foglalja azok számára, akik vidéken dolgoznak. Ezeknek az embereknek, akik a városokban akarnak dolgozni, a megfelelő képzést kell biztosítani és az állam költségén kell alkalmazni őket. A program végére, 2020-ra minőségi munkalehetőséget kell biztosítani 1,5 millió ember számára.

Második. Megfizethető lakások.

Elkezdtük az új lakásépítési program megvalósítását.  Évente 6 millió négyzetméternyi lakóterületet adunk át. Azonban több mint félmillió fiatal családnak kell még lakást biztosítanunk.

Ezért még 1 millió négyzetméternyi bérelhető lakóterületet kell még tető alá hoznunk.

Fel kell térképeznünk továbbá a hosszú távú lakáslízing és lakásvásárlási lehetőségeket.

Azok, akiknek rendelkezésére áll a megfelelő tőke, lehetőségük lesz lakást vásárolni a jövőben.

Azoknak, akiknek nincs tőkéjük, lehetőségük lesz hosszú távú lízing útján lakáshoz jutni. Ezt a két lehetőséget kell végiggondolnunk.

Továbbá azt, hogy a lízingdíjaknak összhangban kell lenniük egy átlagos bevételű család anyagi lehetőségeivel.

Mindazonáltal sok új lehetőség nyílik majd a lakásépítésre.

Ha emlékeznek, az előző válság alatt is növeltük az építkezés mértékét egész Kazahsztánban, sok munka- és üzleti lehetőséget biztosítva. Ahogy eddig mindig, a szükséges anyagi forrásokat a régiók biztosították. A lakások felépülnek, és bérelhetők lesznek. Mindezt fel kell tűntetni a „Megfizethető Lakások” Programban. Az állam támogatni fogja ezt a programot a szükséges forrásokkal. Megbízom a kormányt, hogy készítse elő és hagyja jóvá a fent említett dokumentumot legkésőbb ez év július 1-ig.

Harmadik. A régiók fejlesztése.

A virágzó Kazahsztán elsősorban erős régiókat jelent. Az ország jövője szorosan kapcsolódik a gazdaság ígéretes területeinek fejlesztéséhez.

Ennek érdekében új gyárakat kell építenünk, új munkahelyeket kell létrehoznunk és a szociális infrastruktúra gyors fejlesztésébe kell kezdenünk.

Most sok ország tesz így világszerte. Az államnak segítenie kell polgárait, hogy az ígéretesebb területekre költözzenek. Kazahsztán nagy jövőjű városainak agglomerációja Astana, Almaty, Aktobe, Aktau és Shymkent köré koncentrálódik. A Kormánynak el kell fogadnia egy fejlesztési programot a települések agglomerációi számára.

Azon városok fejlesztése, amelyek egy vállalkozásra, vagy szektorra hagyatkoznak, egy különálló kérdés. Zhanaozen helyzete rámutatott arra, hogy az egy-ipari városok szociális kockázatot jelentenek.

A kormánynak rendkívüli állapotot kellett hirdetnie és széleskörű intézkedéseket kellett hoznia, hogy stabilizálja a helyzetet a városban.

Mára a helyzet újra normalizálódott.

A Majilis-i választásokon a Zhahaozen-i polgárok a Nur Otan Pártra szavaztak. Ez az állam politikája iránti teljes támogatottságukat mutatja.

Ezért döntöttem úgy, hogy a Zhanaoezen-i rendkívüli állapot nem tarthat tovább. Azonban le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket, tanulnunk kell ebből a szituációból és mindig szem előtt kell tartanunk ezt a lehetőséget. Utasítom a kormányt, hogy egy speciális programot dolgozzon ki az egy-ipari városok számára. Ennek tartalmaznia kell a városok gazdasági és társadalmi fejlődése minden területének diverzifikációját. Továbbá különleges figyelmet kell szentelni a helyi kis- és középvállalkozások támogatásának. Fontos az önkormányzatok támogatása és a polgárok részvételének növelése a helyi fejlesztések kérdéseiben.

A Kormánynak ki kell dolgoznia egy Koncepciót a helyi önkormányzatok fejlesztésére ez év július 1-ig.

Negyedik. A közszolgáltatások minőségének javítása.

Ez a korrupció elleni harc és az állami szervek tevékenysége iránti bizalom visszaállításának egy fontos aspektusa.

Először is szükséges kifejleszteni egy E-kormányzatot.

2012 végére a releváns közszolgáltatások 60 %-a, beleértve minden típusú engedélyezést is, csak elektronikus formában lesz elérhető.

2013-ra Kazahsztán lakosságának minden állami engedélyt elektronikus formában vagy a Lakossági Szolgáltató Központokon keresztül is meg kell kapnia (LSZK).

Ezen Központoknak lesz a feladata lesz a gépjárművek regisztrációja és a jogosítványok kiadása is. Másodszor a modernizáció fontos aspektusa az adminisztratív eljárások egyszerűsítése. Utasításaim nyomán az engedélyek száma már 30%-kal csökkent.

A kormány előkészített egy törvényjavaslatot, amely további egyharmaddal fogja csökkenteni a jogosítványok és engedélyek számát.

A következő lépés a törvényhozást lehetővé tevő alapelvek bevezetése.

Harmadszor szükség van a lakosság számítógépes ismereteinek fejlesztésére különböző ösztönző programok indításával. Arra bátorítom Kazahsztán lakosságát, hogy aktívan használják az információs technológiákat.

Ötödik. A 21. század magas követelményeket támaszt egy modern állam vezetésével szemben, mivel az sokkal összetettebb. Legfontosabb feladatunk szakképzett politikai vezetők képzése. Megbízom a Kormányt és az Elnöki Közigazgatást, hogy készítsék elő javaslataikat az elnöki tartalékszemélyzet jelöltjeire 2012 első félévének végéig. Egy különleges bizottság fogja kiválasztani a jelölteket képzettségük, professzionalizmusuk, erkölcsi értékeik, kreativitásul és a kijelölt hivatalokban végzett munkájuk sikeressége szerint.

A fizetésük az gazdasági személyekéhez hasonlóan, a gazdasági fejlődés dinamikájának megfelelő lesz.  Ők képzik majd az új vezetői elit alapját, amely érdemes lesz Kazahsztán vezetésére a 21. században.

Hatodik. Az igazságszolgáltatási és bűnüldözési rendszerek modernizációja.

A bíráknak kizárólag a törvény és a saját lelkiismeretük irányítása alatt kell igazságot szolgáltatniuk.

A teljes bírósági rendszertől, a Legfelsőbb Bíróságtól kezdve, azt kérjük, hogy növeljék felelősségüket és képesítésüket és kezdjék el javítani munkájukat saját belátásuk szerint.

A törvény bírák általi bármilyen megszegését rendkívüli helyzetként kezeljük és nyilvánosságra hozzuk.

Meg kell erősítenünk a bíróságok és választott bíróságok rendszerét. Idén végre kell hajtanunk a Büntetőeljárási Törvény és a magánnyomozói tevékenységről szóló törvényjavaslat kidolgozását. Fontos kérdés a minőségi személyzeti csere a bűnüldöző szerveknél és különleges ügynökségeknél.

Az általam kijelölt feladat a személyzet megerősítése 2012. július 1-ig.

Csak ezután vehetjük fontolóra a fizetésemelés, a biztosítástechnika és a szociális támogatás kiterjesztésének lehetőségét.

A transznacionális szervezett bűnözés elleni harc megerősítése érdekében a Közös Gazdasági Térségben úgy hiszem itt az idő, hogy létrehozzuk az Interpolhoz hasonló Euraspol-t, az Eurázsiai rendőrséget.

Megbízom a Kormányt, hogy dolgozzon ki és nyújtson be javaslatokat a témában a KGT-beli partnereiknek. A modernizáció egyik fontos eleme a korrupció elleni hathatós küzdelem. Tevékenységünk ezen a vonalon jelentősen csökkentette a kormányszintű korrupció szintjét. Ezt nemzetközi szakértők is megerősítették. Ennek ellenére új stratégiát kell kidolgoznunk a korrupció leküzdésére. Nemcsak arra van szükség, hogy leleplezzük, és bíróság elé állítsuk a korrupt hivatalnokokat, hanem új jogi eszközöket kell alkalmaznunk, informatikai képességeket, valamint a társadalom nagyobb mértékű bevonására is szükség van a korrupciós visszaélések elleni harcban.

Meg kell ismernünk és tanulnunk kell más országok tapasztalataiból. A közalkalmazottaknak be kell vallaniuk a jövedelmüket és költségeiket. Erre törvényt kell elfogadnunk. Megbízom a Kormányt egy Átfogó Korrupcióellenes Program kidolgozására és benyújtására három hónapon belül.

Hetedik.  Az emberi tőke minőségi növelése Kazahsztánban.

Ez mindenekelőtt oktatást és egészségügyi ellátást jelent.

Az oktatási rendszer modernizációja során fontos megtenni a következő lépéseket:

Először is a korszerű technikák és technológiák bevezetése az oktatás folyamatába.

Ma a Nazarbayev Egyetem és a szellemi iskolák munkája sikeres és összhangban van a nemzetközi szabványokkal.

A szakképzési intézmények egy korszerű hálózata fejlesztés alatt áll. Fontos, hogy tapasztalataikat megosszák a kazah oktatási rendszeren belül és a többi oktatási intézményt az ő szintjükre emeljük.

Másodszor fontos javítani az oktatók képzését is. Szintén lényeges az alapszintű pedagógiai képzés, valamint a tanárok szakmai továbbképzési követelményei szabványainak erősítése az iskolákban és egyetemeken. Minden régióban lennie kell egy működő integrált központnak a tanárok továbbképzésére.

Harmadszor egy független rendszert kell létrehoznunk a képesítés igazolására. Az állam nem biztosíthatja egyszerre az oktatást és ellenőrizheti annak minőségét.

Az orvosi egyetem befejezése után a végzős még nem orvos, a műszaki egyetem elvégzése után a végzős még nem mérnök. A diplomásoknak előbb bizonyítaniuk kell szakértelmüket. Világszerte ez a rend. Azzal a feladattal bízom meg a Kormányt, hogy hozzon létre Központokat a szakértelem vizsgálatára az ágazati egyesületekkel együttműködve a kipróbált módon.

Negyedszer ki kell terjeszteni a fiatalság hozzáférését az oktatáshoz a köz-és magánszféra közötti partnerség segítségével, utazási és lakhatási támogatással a vidéki fiatalok és az alacsony jövedelmű családok számára valamint egy kollégiumhálózat kiépítésével. A fiatal munkavállalók oktatása miközben alkalmazásban állnak, szintén fontos feladat. Napjainkban sok ember vándorol a falvakból a városokba. Nehezen találnak állást. Minden fiatalnak szakmát kellene tanulnia és oktatásban kellene részesülnie mialatt alkalmazásban áll. Az Oktatási Minisztériumnak dolgoznia kell ezen a feladaton.

Ötödször az oktatásnak nem csak a tudást kell biztosítania, hanem az annak alkalmazására való képességet is a társadalmi beilleszkedés folyamatában.

A Kormány feladata egy ötéves Nemzeti Cselekvési Terv kidolgozása a diákok funkcionális tudásának fejlesztése érdekében.

Hatodszor fontos megerősíteni az oktatás elemeit az oktatási folyamatban.

A hazafiság, az erkölcs és etika, az inter-etnikus egyetértés és tolerancia, a fizikai és spirituális fejlődés és a törvény tisztelete olyan értékek, amelyeket minden oktatási intézménynek függetlenül tulajdoni formájától, magáévá kell tennie.

A multi-nacionalitás és a többnyelvűség is részei ennek az értékrendnek és ez országunk egyik legnagyobb kincse. Alkotmányunk szerint a kazah az állam hivatalos nyelve. Az orosz nyelv a kazahhal együtt használatos az állami szerveknél. Ezek alkotmányunk megszeghetetlen normái. A kazah nyelv tervezett fejlesztése nem ártalmas az orosz nyelvre. Mire van szükség az állam fejlesztéséhez és jövőjéhez?  Az állam külpolitikájának prioritása kell, hogy legyen a szomszédjaival ápolt baráti viszony.  Enélkül bizonytalan az ország jövője. A kazah nyelv, államunk nyelve folyamatosan növekszik és fejlődik. 2020-ra az állam nyelvét beszélő emberek száma 95%-ra nő. Az ország minden iskolájában és oktatási intézményében jelen van a tendencia a kazah nyelv oktatására. A képviselőknek és a kormányzati dolgozóknak közre kell működniük ebben. A problémát így kell megoldani. A Kormányt megbízom, hogy készítsen egy Átfogó tervet ennek az értékrendnek az oktatási folyamatba való beépítéséről. Még a tankönyveink és a tanáraink sincsenek meg ennek oktatásához. Ez nagyon fontos a fiatalok számára.

Az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítása és az egészséges életmód előmozdítása szintén hozzájárul a humán potenciál javításához.

A „Salamatty Kazahsztán – 2015” nevű állami program kivitelezés alatt áll. Az egészségügyi rendszer minőségi fejlődésen megy keresztül. Pozitív trendeket valósítottunk meg nemzetünk egészségében. A születésszám és a várható élettartam is nőtt. A szív-és érrendszeri betegségek okozta halálozás aránya 1.7 %-kal csökkent. Szisztematikusan dolgozunk ezen a kérdésen. Szív-és érrendszeri műtéteket már nem csak Asztanában végeznek, hanem Kazahsztán szinte minden régiójában.

Korszerű diagnosztikai és kezelési központok és többtucatnyi alap-orvosi, valamint új, úttörő területeken működő orvosi központ létesült az országban; a mobilklinika és az orvosi ellátás is fejlődik. Orvosi vonatokat, más járműveket és repülőket alkalmazunk. A Jövő Kórháza Asztanában a kazah egészségügyi rendszer modernizációjának motorja lesz.

A rákos megbetegedések és a halálozási arány csökkentésének kérdése elsőbbséget élvez.

Megbízom a Kormányt egy rákbetegeket ellátó intézmény létesítésére irányuló Program kidolgozásával két hónapon belül, ahogy tettük a kardiovaszkuláris betegségek esetében.

Egy erős Országos Tudományos Onkológiai Központ létesítése az Országos Egészségügyi Holding közreműködésével szintén megoldásra vár.

Ez év július 1-ig a Kormánynak javaslatokat kell benyújtania az egészségügy fejlesztésére különös tekintettel a lakosság közös felelősségvállalásának megvalósítására.

Az embereknek meg kell érteniük, hogy nem jár számukra haszonnal, ha betegek. Van ingyenes egészségügyi ellátásunk, de hasonlóan a nyugdíjalaphoz, az egészségbiztosításban van a jövő. Az egyén maga vállalja a felelősséget a munkaadójával és az állammal együtt. Minél rosszabb egy ember egészsége, annál kisebb a biztosítása. Minél jobb az egészsége, annál több a biztosítása. Most az emberek azokat a kórházakat választják, ahol jobb az orvosi ellátás. Mondjuk azt, hogy ez az ő döntésük volt, de most már tovább kell lépniük.

Megbízom az önkormányzati vezetőket, hogy vállalják a sportlétesítményekhez való hozzáférés kiterjesztését és támogassák az emberek nagyobb mértékű részvételét a testnevelésben és sportban.

Az elmúlt években számos sportlétesítmény épült mind Asztanában, mind a régiókban. Néhányan arról panaszkodnak, hogy sem ők sem a gyerekeik nem jutnak el oda. Minden ilyen létesítménynek megközelíthetőnek kell lennie. Hadd sportoljanak az emberek.

Nyolcadik. A nyugdíjrendszer fejlesztése.

Kazahsztán volt az első a volt Szovjet államok közül, amely sikeresen bevezette a megtakarítási rendszert.

A letevők száma 8 millió ember.

A megtakarítások összege meghaladja a 17 milliárd dollárt.

Ugyanakkor a letevők nem befolyásolhatják a nyugdíjalap befektetéseit.

Ezért az emberek a nyugdíj-hozzájárulást tehernek érzik.

Bizonyos nyugdíjpénztárak vezetőségei a sajátjukként kezelik a megtakarításokat és a részvényesek érdekeit tartják szem előtt és néha a saját költségeiket fedezik. A Kormánynak és a Nemzeti Banknak megfelelő javaslatokat kell kidolgoznia a nyugdíjrendszer javítására ez év első félévének végéig.

Kilencedik. Ipari és innovációs projektek.

Kritikus társadalmi jelentőségű az ipari és innovációs projektek fejlesztése. Ez a program lesz a gazdasági modernizáció mércéje.

Minden állami szervnek ez kell hogy legyen minden feladatuk középpontjában.

Csak az elmúlt évben 288 projektet helyeztek üzembe összesen 970 millió KZT értékben.

Ennek eredményeképpen 30.000 munkahely jött létre. Folytatjuk vezető csoportok létrehozását gazdaságunk számára. Ezen tevékenységek aránya nem csökkenhet. Megbízom a kormányt, hogy különítse el a kellő forrásokat az innovatív klaszterek infrastruktúrája számára.

Tisztelt Kazah nép!

Ma új nagyszabású projektek indítását szeretném bejelenteni a természeti források feldolgozásában és az infrastruktúrában, amely ezt lehetővé teszi.

Első. Megbízom a Kormányt, hogy biztosítsa a Balkhash Hőerőmű elindítását 1320 MW termeléssel 2,3 millió dollár értékben, hogy megoldjuk az energiahiány és energiafüggőség problémáját a déli régiókban. Ez nagyon fontos. A gyarapodó déli régió energiahiánnyal küzd. Nem kellene függenünk senkitől. Ez a kérdés sok mindent eldönt. Minden problémát megoldottunk a Balkhash Hőerőmű körül. Fel kell gyorsítanunk és el kell kezdenünk a munkát.

A nemzetközi „Nyugat Európa – Nyugat Kína” közúti folyosó Kazahsztáni szakaszának megépítése szintén nagyon fontos. Ez valóban az évszázad építkezése. Hol máshol épült meg 2.700 km minőségi autóút három év alatt? Jövőre be kell fejeznünk a munkát. Fontos, hogy elkezdjük két új vasútvonal építését – Zhezkazgan-Beyneu t (1.200 km) és Arkalyk-Shubarkol között.

Ezek a projektek hatalmas fejlődési lehetőséget biztosítanak a Zhezkazgan – Arkalyk régió számára.

Második. Megbízom a Kormányt, hogy folytassa a komplex ásványi műtrágyák gyártására irányuló projektet a Zhambyl régióban, amely körülbelül 2 millió dollár értékű. Ezek a műtrágyák elengedhetetlenek a mezőgazdaság számára. Ez a projekt jó lehetőség a Zhambyl és az egész déli régió gazdasági fejlesztésére.

Harmadik.

Fontos létrehozni a komplex mélyfinomítást az Atyrau-i Finomítóban 1,7 milliárd dollár értékben, amely szinte háromszorosára – 1,7 millió tonna – növeli a benzin és a gázolaj előállítását – 1,4 millió tonna – és ezeket az üzemanyagokat Kazahsztán használja fel.

Negyedik. Biztosítanunk kell a projekt kapacitásának növelését az Atyrau gáz- és vegyipari komplexumban 6,3 milliárd dollár értékben, ez várhatóan évi 500.000 tonna propilén és 800.000 tonna polietilén előállítását teszi lehetővé.  Ilyen termékeket még soha nem állítottak elő Kazahsztánban.

Ötödik. Fontos befejezni a projekt tervezését és elkezdeni egy évi 5 milliárd köbméteres kapacitású gázfeldolgozó üzem felépítését a Karachaganak mezőn.

Hatodik. Megbízom a Kormányt egy csővezeték-rendszer megtervezésével és elindításával, amely biztosítja az ország középső régiójának gázellátását, beleértve a fővárost is.

Ez egy tőkeigényes és fontos munka. El kell végeznünk, hogy megszüntessük a földgáztól való függőségünket. Kötelességünk biztosítani az ország gázellátását. A nagyobb projektek esetében minden beruházási problémát rendeztünk, a többivel még foglalkoznunk kell. Javaslatot nyújtok be a Kormánynak és a Parlamentnek a költségvetés átdolgozására és a szükséges források kiutalására a projektek kivitelezése érdekében.

Hitelt kell igényelnünk a Nemzeti Alapból, hogy megvalósíthassuk ezeket a projekteket. Úgy gondolom, hogy ez így helyes. Inkább a saját gazdaságunkba fektetünk be, mint külföldi bankokban tartjuk a pénzünket.

Ezek a projektek drámaian meg fogják változtatni gazdaságunk és országunk arculatát. A fent említett kérdések lesznek a mi válaszunk az esetleges válságokra a világban.

Az egész Kazahsztánt egy hatalmas építési területté fogjuk változtatni és több tízezer munkahelyet teremtünk.

Az építőipar, a kohászat és feldolgozóipar fejlődni fog a lakásépítés és a nagyvállalatok építése körül. Számos lehetőséget teremtünk a törekvő, fiatal üzletemberek számára. Nem hagyhatják ki ezt a lehetőséget.

A költségek ellenőrzésére feladatként jelölöm ki egy különleges bizottság létrehozását, amely a 2008-2009-es válság alatt bizonyítottan hatékony és tiszta munkát végző bizottsághoz hasonló munkát végez.

A Kormánynak meg kell erősítenie Kazahsztán innovációs rendszerét.

Fontos a költségvetési kiadások növelése hogy támogassuk az ígéretes kutatásokat az innováció ösztönzésére.

Az új törvény a „Tudományról” lefekteti a tudomány szisztematikus állami támogatásának alapjait. Tudósaink támogatása szintén kulcsfontosságú.

A Narabayev Egyetem köré egy intelligens és innovatív klasztert kell szervezni, amely támogatja az új technológiák áthelyezését és fejlesztését.

High-tech vállalatok létrehozásával Asztanában, kiterjesztjük ezt a tapasztalatot Kazahsztán más tudományos és oktatási központjaira. Megvannak a jogszabályi alapjaink.

Utasításaim nyomán elfogadták az új törvényt az „Állami támogatás az ipari-innovációs tevékenységhez”.

Ennek alapján meg kell növelnünk a kormány, az üzleti szféra és a tudomány közötti interakció innovatív potenciálját.

Megbízom a Kormányt hogy készítsen elő egy törvényjavaslatot a köz- és magánszféra közötti partnerség új formáira.

Az egyik legfontosabb kihívás, amivel jelenleg szembe kell néznünk, annak szükségessége, hogy változatossá tegyük a Kazahsztánba beáramló közvetlen külföldi befektetéseket.

A leendő iparágak felé kell terelnünk őket, amilyen például a turizmus. A fejlett országokban a turizmus akár 10 %-kal is hozzájárul a GDP-hez.

Nálunk ez kevesebb, mint 1%.

Országszerte meg kell vizsgálnunk a turizmus növelésére alkalmas helyeket, sok van belőlük. Ebben a tekintetben is fontos kiépíteni világszínvonalú sípályákat Almaty mellett.

A szakértők szerint az a turista, aki egy sípályán vakációzik, hatszor annyit költ, mint az, aki a tengerpartra megy.

Az ország ebből hatalmas előnyt kovácsolhat.

Megbízom a Kormányt, hogy dolgozzon ki egy átfogó tervet ezen egyedi terület, valamint a Burabai üdülőövezet fejlesztésére az Akmolinsk régióban.

Amint azt mindannyian jól tudják, az üzleti és befektetési légkör konszolidációjának kérdése különösen fontos számomra.

Kazahsztán sikeresen teljesíti az „2020 – Üzleti Ütemtervet”.

A legtöbb ember Kazahsztánban már megtapasztalta ennek a programnak az előnyeit. Megbízom a Kormányt, hogy módosítsa a programot, amely tartalmazza a törekvő fiatal üzletemberek támogatására hozott további intézkedéseket is az innovációk piacra való bevezetéséhez.

Jelenleg folytatnunk kell a gazdasági, pénzügyi és adózási visszaélések dekriminalizását célzó tevékenységünket. A Vám- és Adóügyi Bizottságok, valamint a Pénzügyi Rendőrség cselekedeteinek összhangban kell lennie a jogszabályok alkalmazása és a kettős adóztatás terén.

A bel- és külföldi befektetés védelme, a jogszabályok kiszámíthatósága és az átláthatóság az üzleti légkör alapja kell hogy legyen Kazahsztánban.

Arra biztatom a kormányt, hogy támogassa a befektetőket anélkül, hogy akadályokat gördítene az útjukba.

Meg kell erősítenünk azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik számunkra a rendszeres konzultációt a bel- és külföldi befektetőkkel, amíg elkészülnek a szabályozó jogszabályok tervezetei.

Nemzeti Információs Központokat kell létrehoznunk a stratégiák kidolgozására és megvalósítására, hogy arra ösztönözzük a vállalkozásokat, hogy kövessék a hazai üzleti elveket.

2012-ben Kazahsztán tárgyalásokat folytat a Világkereskedelmi Szervezethez való csatlakozásáról.

Ez jelentősen megnöveli gazdaságunk befektetési vonzerejét.

Tizedik. A mezőgazdaság fejlesztése.

Kazahsztánban a mezőgazdasági szektor nagy exportlehetőséggel és nagy innovációs potenciállal rendelkezik

Az élelmiszer iránti kereslet világszerte évről évre nő és nekünk nem szabad kihagyni ezt a lehetőséget.

A kormány nagymértékben támogatja a mezőgazdasági szektort.

Ki kell dolgoznunk és be kell vezetnünk egy új kormányzati rendszert, a hitelek garantálására és biztosítására a magánbefektetők veszteségeinek csökkentésére a mezőgazdasági termelésben.

Új módszereket kell találnunk, hogy segítsük a gazdálkodók hozzáférését a finanszírozási lehetőségekhez.

Megbízom a kormányt, a lakossági üzletág brókerek nélküli támogatása mechanizmusának kidolgozásával és bevezetésével.

A kormánynak strukturált formában kell megszerveznie a terményipart, valamint létre kell hoznia egy gabonagazdaságot.

Fel kell gyorsítanunk a projekt kivitelezését, annak érdekében, hogy fejleszthessük a húsexport potenciálját.

Megbízom a Kormányt, hogy biztosítsa a megfelelő programok kidolgozását a marhatenyésztés, a birkatenyésztés, a takarmánygyártás és a legelő szarvasmarha- tenyésztés területén.

Tisztelt Kazah Nép!

Ma a világ minden nemzete számára kulcsfontosságú, hogy megfeleljen az óriási globális és hazai kihívásoknak.

A felsorolt feladatok elvégzése a társadalmi és gazdasági modernizáció tíz területén lehetővé teszi számunkra gazdaságunk megerősítését, társadalmunk stabilizációját és népünk jólétének javítását.

Ugyanakkor Kazahsztán a világpolitika méltó résztvevőjeként továbbra is aktív részt vállal a béke és a biztonság megteremtésében.

Már elindítottuk a nukleáris biztonságról és a „Nukleáris Fegyverek nélküli Világról szóló Egyetemes Nyilatkozat” elfogadását célzó kezdeményezésünket.

Ez év márciusában a Globális Nukleáris Biztonsági Csúcstalálkozón ezt meghatározzák és frissítik.

Az idei Asztanai Gazdasági Fórum kiemelkedő fontosságú, ahol reményeim szerint tárgyalhatunk a G-Global elképzelésünkről a gazdasági válság leküzdésére.

Szintén Asztana ad otthont idén a Világ- és a Hagyományos Vallások Vezetőinek 4. Kongresszusának, amely a nemzetközi és vallásközi párbeszéd egy fontos platformja.

Erőfeszítéseket kell tennünk, a Kazahsztán által elindított energia-ökológiai stratégia végrehajtására.

Folytatjuk az Asztanai „Zöld Híd” kezdeményezés végrehajtását, amely a „zöld” technológiák átadását célozza meg.

Kazahsztán külpolitikai javaslatai támogatásra leltek a nemzetközi közösségben.

Ezek viselik külpolitikai stratégiánk lényegét a következő évtizedekben.

Folytatjuk kiegyensúlyozott külpolitikánkat nem csak a Nyugattal együttműködésben, hanem az Ázsiai országokkal is.

Idén lesz húszéves a „Párbeszéd és a Bizalomépítő Intézkedések Ázsiában” Konferencia összehívására tett kezdeményezésem.

Idén sikeresen kell teljesítenünk az Iszlám Együttműködési Szervezet és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének elnökségét.

2012-ben, Asztana a FÁK és a Török Világ kulturális fővárosa.

Fontos, hogy méltóképpen hajtsuk végre ezeket a feladatokat.

A mi válaszunk a 21. század globális kihívásaira az Eurázsiai integráció elmélyítése.

Oroszországgal és Fehéroroszországgal együtt megalapítottuk a Közös Gazdasági Térséget és célunk az Eurázsiai Gazdasági Unió létrehozása.

Ez a teljes regionális konszolidáció és gazdaságaink versenyképessége javításának fontos tényezője.

Készen állunk a többi FÁK állam Eurázsiai integrációs törekvéseinek támogatására.

Tisztelt honfitársaim!

A társadalmi modernizáció az új parlament és kormány, valamint minden Kazahsztánban működő szerv – beleértve a pártokat, a nem kormányzati szervezeteket, a kreatív és szakmai szervezeteket, a médiát, és minden hazafit – legfőbb feladata.

Emellett igyekeztem figyelembe venni azon pártok építő javaslatait, amelyek részt vettek a Majilis legutóbbi választásán.

Össze kell fognunk Szülőföldünk javára.

Nagyon sok munka vár még ránk.

Bátorítom Kazahsztán lakosságát, hogy nézzenek szembe a kihívásokkal és vállaljanak tevékeny szerepet a feladatok végrehajtásában.

Kedves barátaim!

Nagyon sok munka áll még előttünk, amely nehéz lesz és kihívásokkal teli, de mégis érdekes mind az emberek, mind a Kormány, a Parlament és az egész ország számára.

Ilyen nagy célok nélkül nem tudunk fejlődni. Mindig ígéreteinkhez híven cselekedtünk. Megvalósítottuk minden tervünket.

Most sok munka vár ránk. Ilyen a világ, ilyen a helyzet. Ilyen a jelenlegi kihívás.

Szólítsuk hát fel Kazahsztán egész népét és mozgósítsuk magunkat, hogy véghezvigyük ezt a hatalmas feladatot, amely Kazahsztán egész népének életét teszi majd jobbá.

Tisztelt Honfitársaim!

Országunk új fejlődési szakaszba lépett. Egy nagy potenciállal és erős gazdasággal rendelkező, versenyképes ország létrehozásán fáradozunk. Már így is nagy sikereket értünk el, amelyeket megemlítettünk a huszadik évfordulónkon.

Ennélfogva mi képesek vagyunk elérni a céljainkat. Ismerjük céljaink elérésének módját. Az államnak megvannak az ehhez szükséges forrásai. Hiszem, hogy céljaink világosak és a helyes irányba tartunk.

Ezen az úton Kazahsztán egysége és stabilitása a legfontosabb célunk. Bölcs népünknek van egy mondása, mely szerint „a jólét az egységben rejlik”. Legyen hát függetlenségünk stabil és egységünk erős, testvéreim!

Mindannyiunknak sok sikert kívánok ebben a fényes szakaszban!

Köszönöm figyelmüket!

Kitekintő

Friss hírek

Célegyenesben a veszteséges Air India privatizációja

Az indiai kormányzat még a koronavírus-járvány előtt jelentette be, hogy teljes egészében megválna az Air India légitársaságtól, amely már a vírusválság előtt is jelentős adósságot halmozott fel. Korábban a tulajdonrész felének értékesítésével próbálkoztak, de akkor nem akadt egyetlen ajánlattevő sem.

Read More »