A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások – letölthető tanulmánykötet

A Külügyi Műhely Alapítvány gondozásában megjelent „A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások” című tanulmánykötet, melynek célja, hogy a klímaváltozással szorosan összefüggő politikai, jogi, gazdasági területeken mutasson be egy-egy esettanulmányt junior és tapasztalt kutatók tollából egyaránt.

A kötet szerkesztői, Sziebig Orsolya Johanna és Tóth Zoltán Balázs által jegyzett tanulmánykötetben 15 tudományos értékű írás látott napvilágot, amely egyetemi hallgatók, kutatók, oktatók, illetve a téma iránt komolyabban érdeklődők számára megfelelő kiindulási alapot jelenthet ismereteik további bővítésében, esetlegesen azokra ráépülő kutatások folytatására.

A klímaváltozással kapcsolatos aggodalmak a XX. század során egyre erősebbé váltak, amelyek maguk után vonták a nemzetközi színtéren történő együttműködés kialakítását, majd folyamatos megerősítését is.

A XXI. századra a klímaváltozásnak egyre több, már a mindennapi életben is tapasztalható hatása van – a teljesség igénye nélkül például folyamatosan növekvő átlaghőmérséklet, súlyosbodó aszályok, kiszámíthatatlan időjárás, stb. – és így egyre sürgetőbb a Föld környezetének védelmére fordított erőfeszítések megtétele.

Ezen erőfeszítések ugyanakkor nem követik elégségesen a Föld környezetromlásának mértékét, és bár a tanulmánykötet megjelenésekor kijelenthető, hogy a nemzetközi színtéren még sosem volt ennyire fontos a klímavédelem, mégis egyre gyorsuló ütemben romlanak a különböző mutatók. A tanulmánykötet a klímavédelem viszonylag fiatal történelméből építkezik az alábbiak szerint:

A klímaváltozással kapcsolatos általános, a tanulmánykötet szakmai keretezését célzó írások:
– Sziebig Orsolya Johanna – Tóth Zoltán Balázs: A klímaváltozás elleni globális küzdelem dimenziói
– Pánovics Attila: Potyautasok egy űrhajóban

A kormányközi nemzetközi szervezetek és az Európai Unió szerepvállalásának áttekintése, esettanulmányok feldolgozását felölelő írások:
– Bartl Bálint: Az ENSZ fenntartható fejlődéssel összefüggő energia- és klímapolitikai céljainak magyarországi integrációja
– Biró Zsófia: Az európai zöld megállapodás és szakpolitikáinak hatásai az energiaszektorra: Az elektromos töltőinfrastruktúra fejlődése Közép-kelet-Európában – Egy bizottsági jelentés elemzése
– Farkas Csamangó Erika: A klímaváltozás negatív hatásai Magyarországon, cselekvési tervek
– Gál Rita Ilona: A klímaváltozás formáló ereje a kulturális örökségvédelem területén, különös tekintettel az UNESCO tevékenységére
– Kecskés Gábor: Szükség van-e klímavédelemmel foglalkozó ENSZ szakosított intézményre?

Az Amerikai Egyesült Államok klímapolitikájának vizsgálatával összefüggő írások:
– Frolyó Karolina – Oláh Enikő: Az Amerikai Egyesült Államok elnökének személye, mint a környezetvédelmi kötelezettségvállalások meghatározó szereplője
– Kiss Sándor: A Reagan-kormányzatok környezetpolitikái és az 1980-as évek környezetpolitikai narratívái
– Kozma Klementina: Az Amerikai Egyesült Államok klímapolitikájának változásai – az ovális terem elfoglalójának befolyása a globális „főszennyező” nemzetközi vállalásaira

A klíma- és vízpolitika összefüggései, nemzetközi vízjogi aspektusok bemutatásával foglalkozó írások:
– Árvai Gergő: A magyar mezőgazdasági öntözés jogi problémái
– Nagy Nikolett Anna: A Duna Bizottság környezetvédelemben betöltött szerepe – különös tekintettel a DANTE és GRENDEL keretei között végzett munkára
– Szolga Réka: A vízpolitika egyes nemzetközi és uniós vonatkozásai, kitekintéssel a magyarországi adaptációra

A klímaváltozáshoz kötődő felelősségi és menekültjogi kérdésekkel foglalkozó írások:
– Gera Anna: A klímaváltozás és a természeti katasztrófák miatt lakóhelyüket elhagyó személyek nemzetközi jogi helyzete
– Marsovszki Sára Lili – Sziebig Orsolya Johanna: Az ökocídium és a klímaváltozás elleni küzdelem összefüggései

A teljes tanulmánykötet a Külügyi Műhely Alapítvány honlapjáról érhető el, illetve korlátozott számban nyomtatott példányban a különböző magyarországi könyvtárakban is.
A kiadvány a NEAE-KP-1-2021/1-000279 azonosítószámú projekt keretében valósulhatott meg az alábbi támogatóknak köszönhetően:

Hozzászólások ()

Friss hírek