Nem lehetne csak úgy betiltani az Ubert és másokat

  • A tagállamok csak legvégső esetben tilthatják be teljesen olyan közösségi gazdasági üzleti modellek tevékenységét, mint amilyen az Uber vagy az Airbnb.
  • Az ilyen szolgáltatók és platformok ugyanakkor ugyanúgy kötelesek adót fizetni, mint más hagyományos gazdasági szereplők.
  • Az Európai Bizottság csütörtökön tette közzé jogi iránymutatásait az állami hatóságok és a piaci szereplők számára, az egységes értelmezés irányába tolva a rendkívül szerteágazó tagállami szabályozásokat.

Az Európai Bizottság csütörtökön iránymutatásokat tett közzé arról, hogyan kell alkalmazni a létező uniós jogszabályokat az együttműködésen alapuló új, innovatív üzleti szolgáltatásokra. Brüsszel reményei szerint az iránymutatások egy irányba terelik majd a pillanatnyilag rendkívül eltérő tagállami, sőt helyenként helyi szabályozásokat is, amelyek bizonytalanságba taszítják az új és a hagyományos szolgáltatókat és a fogyasztókat is.

„Ha megengedjük a belső piac nemzeti és helyi határvonalak mentén törtébnő széttöredezettségét, akkor azzal Európa egésze fog veszíteni. ma jogi iránymutatásokat adunk a tagállami hatóságoknak és a piaci szereplőknek ezeknek az új üzleti modelleknek a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődése érdekében” – jelentette ki Elzbieta Bienkowska, az egységes piacért felelős uniós biztos.

Jyrki Katainen, a témáért felelős bizottsági alelnök pedig hangsúlyozta, Brüsszel új szabályok elfogadása helyett a már meglévő uniós jogszabályok alkalmazásához nyújt jogi iránymutatásokat az új üzleti modellek működéséhez. A három vonatkozó uniós jogszabály, a szolgáltatásokról szóló irányelv, az elektronikus kereskedelemről szóló és a fogyasztóvédelmi direktíva.

Katainen külön is nyomatékosította, hogy az iránymutatásokat nem egyik vagy másik üzleti tevékenységre, például az Uberre szabták, hanem a szektor egészére.

A Bizottság által adott iránymutatások értelmében az ilyen innovatív szolgáltatások nyújtóinak működését kizárólag akkor lehet engedélyezéshez köti, ha az intézkedés szigorúan közérdekű célok elérését célozza. A közösségi gazdaságok, illetve az ilyenfajta tevékenységek kategorikus tiltására csak a legvégső esetben kerülhet sor, és azt nem lehet már meglévő szolgáltatási modellek megóvásával indokolni (praktikusan az Ubert nem lehet azon az alapon betiltani a tagállamokban, hogy azzal a taxis szektort védjék).

A platformok működését sem lehet engedélyhez kötni, ha azok a fogyasztók és a tényleges szolgáltatást nyújtók (közlekedési vagy szálláshely szolgáltatás) között közvetítenek. A tagállamoknak az ilyen szolgáltatásokat időről-időre nyújtó magánemberek és a szolgáltatást professzionális alapon nyújtók között is különbséget kell tenniük egy, a tevékenységre vonatkozó küszöb meghatározásával.

A közösségi gazdaság szereplőinek az iránymutatások szerint ugyanúgy adót kell fizetniük, mint más gazdasági szereplőknek. Ez vonatkozik a személyi jövedelemadóra, a társasági adóra és az áfa-ra egyaránt. A szolgáltatóknak a biztonsági és szociális szabályokat is maradéktalanul be kell tartaniuk a tisztességes piaci versenyt biztosítandó.

A Bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy az iránymutatások fényében módosítsák jelenlegi szabályaikat, illetve, ha ilyenek nincsenek, ezek figyelembevételével határozzák meg a jogi kereteket.

Kitekintő / Bruxinfo.eu

Felkapott hírek

Friss hírek

Még az idei G7 is a Brexitről szól

A Nagy-Britannia és Észak-Írország közötti áruforgalom ellenőrzésére június végéig türelmi időszak érvényes, London azonban ezt egyoldalúan októberig meghosszabbította. A határvitaként emlegetett ügy meglehetősen komoly súlyú napirendi ponttá vált a G7 délnyugat-angliai csúcstalálkozójának második munkanapján.

Read More »