Segítenék a ruszin iskolákat

Peter Krajňák, a Híd szakembere és Eperjes megye képviselője szerint a nemzetiségi iskolák kulcsfontosságúak a ruszin kisebbség fennmaradásának érdekében, írja az Új Szó. A jelenlegi iskolarendszer azonban nem képes kielégítően biztosítani azon alapiskolák és középiskolák effektív működését, amelyeken a diákok anyanyelvükön, nemzeti kisebbségük nyelvén is tanulhatnának.  „Az anyanyelven folyó oktatás lehetősége minden szlovákiai polgár alapvető joga, amelynek bebiztosításáért az iskolaügyi tárca a felelős Szlovákia minden régiójában. Erről a problémáról hangosan és érthetően beszélnek a magyar, ruszin és roma nemzetiségi kisebbségek képviselői, de a Szlovákiában élő csehek és lengyelek képviselői is” – magyarázza Krajňák. A Nemzeti Fejlesztési Tervek azon változtatásai elengedhetetlenek, amelyek alapján a szlovák tannyelvű intézmények lehetővé tennék a nemzetiségi kisebbségek nyelv- és kultúrkompetencia elsajátítását a szlovák iskolarendszeren belül. Egyes esetekben ingyenes nyelvkurzusok bevezetése is szükségszerű azon diákok számára, akik szlovák tannyelvű iskolákat látogatnak. Törvényes képviselőik a ruszin tannyelvű oktatást is követelik, tehát azt a nyelvet, amit otthon is használnak” – tette hozzá Peter Krajňák, eperjesi megyei képviselő és a ruszin nemzeti kisebbség tagja.

Kitekintő / Új Szó

Felkapott hírek

Friss hírek