Nem hagyta jóvá a tanügyminisztérium a MOGYE chartáját

A bukaresti oktatási minisztérium addig nem hagyja jóvá a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) chartáját, amíg az intézmény vezetősége nem módosítja úgy a dokumentumot, hogy abban érvényesüljön a MOGYE multikulturális jellege. A tárca ezt újabb átiratban közölte kedden az egyetem vezetésével.

A tanügyminisztérium átirata szerint a MOGYE szenátusának módosítania kell a charta hét pontját. A felsorolásban az első helyen szereplő módosítási javaslat szerint az egyetemen létezniük kell a multikulturális jellegből fakadó sajátos struktúráknak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a MOGYE chartájának lehetővé kell tennie, hogy létrejöhessenek az önálló magyar intézetek – ezt a román többségű szenátus hónapok óta akadályozza.

Arra is figyelmezteti a minisztérium a MOGYE vezetőségét, hogy az új tanügyi törvény előírásai szerint a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvükön tanulhatnak a felsőoktatás minden szintjén (alapképzés, magiszteri, doktori tanulmányok), az átirat szerint pedig a záróvizsgákat is ennek alapján kell megszervezni.

Az oktatási minisztérium október elején már felszólította a MOGYE szenátusát, hogy a chartában érvényesítse a multikulturalitás elvét. A szaktárca akkor a dokumentum tizenhat pontjának módosítását kérte a szenátustól, a testület azonban nem teljesítette a kérést – írja a kolozsvári Krónika.

Constantin Copotoiu, az egyetem rektora akkor egyértelműen leszögezte: a minisztérium kérései nem teljesíthetők, mivel a szenátus nem hagyná jóvá azokat. A rektor az egyetemi autonómia elvére hivatkozva utasítja el, hogy a politikum beleavatkozzon a MOGYE belső ügyeibe.

Ha az egyetem nem fogadja el időben a chartáját, a MOGYE elveszítheti állami finaszírozását, és a rektort is leválthatják – figyelmeztetett korábban Cătălin Baba oktatási államtitkár egy vitafórumon.

Júniusban kezdődött

Az új oktatási törvény biztosította lehetőségek ellenére a MOGYE román többségű szenátusa júniusban megakadályozta a magyar intézetek létrehozását, ami felháborodást váltott ki a magyar lakosság körében. Júliusban az általános orvosi karon a 80 költségtérítéses hely mindegyikét a román tagozatra felvételiző diákok kapták meg. Ezt később korrigálták, 40 helyet biztosítva a magyar tagozatnak.

Marosvásárhelyen már többször is utcai tiltakozást rendezett a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) a diszkriminatív egyetemi charta ellen. A RMOGYKE egyébként november végén pert indított az egyetem szenátusa ellen.

A magyar tagozat ügyéről az Európai Parlamentben is szó esett: magyar EP-képviselők azonnali fellépést sürgettek az erdélyi magyar orvosképzés érdekében.

Kitekintő / Krónika.ro

Felkapott hírek

Friss hírek

Enyhít Olaszország, de turistáknak még kell a gyorsteszt

Az október végétől bevezetett szigorú óvintézkedéseket további öt tartományban törölték el, így a 20 olasz tartományból már csak nyolcban maradtak jelentőse korlátozások. A külföldről Olaszországba érkező európai uniós állampolgárok számára azonban továbbra is kötelező a belépés előtti 48 órában végzett PCR teszt vagy antigén gyorsteszt.

Read More »