Marosvásárhely: Pert indítanak a magyar tanszékekért

Iktatta tegnap a Maros megyei közigazgatási bíróság azt a panaszt, amelyet Kincses Előd ügyvéd fogalmazott meg a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület nevében a marosvásárhelyi orvosi egyetem szenátusa ellen. Kincses arra kéri a közigazgatási bíróságot, hogy kötelezze a tanintézmény vezetőségét a magyar közösséggel szemben diszkriminatív tételeket tartalmazó charta módosítására. Szintén a tegnap jelentette be Brassai Attila szenátusi tag, a Bolyai Kezdeményező Bizottság elnöke, hogy az egyetem több mint százhúsz magyar nemzetiségű pedagógusa eldöntötte: nem vesz részt a tanszékek vezetőségi tisztségéért kiírt választásokon.

Kincses Előd csak a változtatásokhoz ragaszkodik, amelyeket október 6-ai átiratában az oktatási minisztérium is megfogalmazott, de amelyeknek az egyetemi szenátus mindmáig nem tett eleget. „Pontosabban elfogadott néhány módosítást, de egyet sem azok közül, amelyek a magyar nyelvű oktatás érdekeit szolgálnák” – jegyezte meg Kincses a Bukarestbe visszaküldött chartaszöveggel kapcsolatosan. Amennyiben a bíróság nem óhajtja rávenni az egyetem vezetőségét a szaktárca által is követelt változtatásokra, Kincses Előd a charta semmissé nyilvánítását kéri. Mivel az új tanügyi törvény szankciókat is tartalmaz, a rendelkezés további halogatása esetében a RMOGYKE jogi képviselője Constantin Copotoiu rektor bírságolását követeli.

„A rektor és a szenátus mindegyre az egyetemi autonómiával takarózik, de nem veszik figyelembe, hogy az önrendelkezés kizárólag a törvény betartásával lehetséges” – hangsúlyozta Kincses. A hétvégén egyébként Cătălin Baba államtitkár is arra hívta fel Copotoiu figyelmét, hogy amennyiben nem sikerül időben a chartát elfogadtatni, az egyetem elveszítheti az állami finanszírozást, a rektort pedig meneszthetik tisztségéből. Kincses Előd ugyanakkor Markó Béla miniszterelnök-helyetteshez fordult, arra biztatva az RMDSZ volt elnökét, hogy magánszemélyként avatkozzon be az általa indított perbe.

„Mivel az oktatásért felelős kormányfőhelyettesként politikai síkon nem járt sikerrel, arra biztattam Markó Bélát, hogy kihasználva a jog eszközeit, éljen a törvény adta jogaival, és támogatólag avatkozzon a perbe” – mondta el Kincses. A Krónika kérdésére, hogy erre mennyi esély mutatkozik, a jogász előbb mosollyal válaszolt, majd kifejtette, hogy ha Markó presztízskérdést csinál az ügyből, biztos beavatkozik. „Szerintem lépnie kell, hisz az évek során csak passzív szemlélője volt a marosvásárhelyi oktatási gondoknak. Legalább is erről tanúskodnak az eredmények, amelyek egyenlőek a nullával” – jegyezte meg Kincses Előd.

Szintén tegnap jelentette be Brassai Attila szenátusi tag, a Bolyai Kezdeményező Bizottság elnöke, hogy az egyetem több mint százhúsz magyar nemzetiségű pedagógusa eldöntötte: nem vesz részt a tanszékek vezetőségi tisztségéért kiírt választásokon. A november utolsó napjaira halasztott eseményen a magyarok semmiféle tisztségért nem szállnak versenybe, és nem is szavaznak.

„Mivel ragaszkodunk a magyar tanszékek megalakításához, úgy tekintjük, hogy ez a választás csak román kollégáinkra érvényes” – szögezte le. A Krónika kérdésére, hogy a múlt heti, európai parlamenti felszólalása kapcsán a MOGYE vezetősége részéről érkezett-e reakció, Brassai nemmel válaszolt. „Az egyetem vezetősége a rezidensvizsga szervezésével volt elfoglalva, nem az én strasbourgi kiselőadásommal. Úgy érzem, hogy azért, mert valaki eleget tesz az Európai Parlament vezetőségének, és ismerteti a marosvásárhelyi helyzetet, egy európai országban nem vonható felelőségre” – tette hozzá Brassai. A MOGYE szenátusának működési szabálya szerint az egyetem ügyeiről csak a rektor hivatott nyilatkozni.

Kitekintő / Krónika.ro

Felkapott hírek

Friss hírek