Megszüntették az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetét

Azonnali hatállyal megszüntette a marosvásárhelyi RMDSZ döntéshozó és végrehajtói testületeit, valamint felmentette tisztségéből annak elnökét a szövetség Maros megyei vezetése. A hétfői döntés értelmében az RMDSZ városi szervezetének vagyonát, minden jogával és kötelezettségével együtt, ideiglenesen átruházták egy öttagú bizottságra, amely az új testületek megalakulásáig, ideiglenesen, ügyvivő jogkörrel vette át a városi szervezet irányítását. Az indoklás szerint a marosvásárhelyi RMDSZ már nem képes ellátni azt a szervezési munkát, mely révén összefoghatná a város magyar lakosságát.

A Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnökségének hétfői ülésén született döntéssel kapcsolatos tájékoztatóban az RMDSZ marosvásárhelyi és Maros megyei vezetősége közötti tavaly őszi konfliktusra tesznek utalást, valamint az RMDSZ volt elnökének, Markó Bélának a vásárhelyi szervezetet elmarasztaló kijelentésére – írja a Krónika.

A megyei RMDSZ közleménye úgy fogalmaz: „Markó Béla, a Szövetségi Képviselők Tanácsa előtt elmondott, a választási eredményeket és a szervezeti életet értékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Marosvásárhelyen gondok vannak a szervezeti életben, amit elodázhatatlanul orvosolni kell. Megállapításai alapos kivizsgálásokon és elemzéseken alapszanak és teljesen helyesnek bizonyultak. A 2012-es önkormányzati választások után a Területi Állandó Tanács egy bizottságot állított fel, melynek elemzése nyomán megállapítást nyert, hogy a marosvásárhelyi RMDSZ-szervezet megért az újjászervezésre, jelenlegi struktúráját át kell szervezni, társadalmi küldetését újra meg kell fogalmazni.”

A bizottság megállapította, hogy a tizenhárom körzetre tagolt szervezet, melyek közül több is működésképtelennek bizonyult, már nem képes ellátni azt a szervezési munkát, mely révén összefoghatná Marosvásárhely magyar lakosságát.

Azt írják: Marosvásárhelyen az elmúlt tíz évben fokozatosan leépült az önkormányzati képviselet. Ezért nincs megoldva egy sor olyan kérdés, ami a marosvásárhelyi magyarok számára fontos. Elismerjük mindazon körzeti munkatársaink tevékenységét, akik immár több mint két évtizede önzetlenül áldozatot hoznak a szervezetért, de ugyanakkor azt is leszögezik, hogy az eredményességhez a jó szándék nem elegendő.

Az SZKT döntésének végrehajtását a parlamenti választások idejére felfüggesztették, de az továbbra is jogerős. Ennek értelmében a megyei RMDSZ elrendelte a marosvásárhelyi szervezet újjászervezésének folytatását. „A magunk részéről ezt a vitát befejezettnek tekintjük! Az újjászervezésre vonatkozó döntés megszüntette a régi szervezet testületeit és tisztségeit, ezért a marosvásárhelyi RMDSZ nevében a továbbiakban senki sem nyilatkozhat, csakis a megyei szervezet elnöksége, illetve az átszervezés feladatával felruházott bizottság.” – áll a Kelemen Atilla elnök, Szabó Árpád ügyvezető elnök, valamint Brassai Zsombor szervezésért felelős alelnök által aláírt közleményben.

Kitekintő / Krónika.ro

Felkapott hírek

Friss hírek