Népújság: Göncz László indul az előrehozott választásokon

A szlovéniai magyarok hetilapját, a Népújságot lapoztuk fel, amelyben az elmúlt hetekben legtöbbet az előrehozott választásokkal foglalkoztak. Az itt élő magyar nemzetiségűek tekintetében duplán is fontos lehet, hiszen alkotmányban foglaltak alapján, nem csak a kormányzó pártra, hanem nemzetiségi parlamenti képviselőjükre is szavazhatnak. Mindezek mellett szólunk a testvérvárosi találkozóról, amit Lendván tartottak, illetve Budapesttől kapott ajándékról, amellyel a muravidéki magyarságot lepték meg.

Göncz László indul a magyar nemzetiségűek képviseletében

A Bánffy központban tartotta meg a mandátum utolsó képviselői fórumát október elején Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő, aki a kialakult társadalmi-politikai helyzetet taglalta elsősorban a muravidéki magyarság látóköréből. Az őszi képviselői fórum más politikai légkörben szerveződött, mint azt néhány hónappal korábban feltételezni lehetett – kezdte el mondanivalóját Göncz László, aki az egybegyűltek előtt először az előrehozott választásokat okozó politikai válság okait firtatta. Kifejtette, az előrehozott választások lehetősége már a kormánykoalíció szétesése óta szinte csak idő kérdése volt, emellett a gazdasági válság, a reformképtelenség és a gazdasági visszaélések nem megfelelő kezelése is közrejátszott a kialakult helyzetben. A képviselő kifejtette, a Pahor-kormány bizalmi szavazásán tett ellenszavazata nehéz döntés volt, mert nemzetiségi szempontból egyértelműen korrekt módon viszonyult mindkettő őshonos nemzetiség iránt a most már csak folyó ügyeket intéző kormány, a kialakult tényleges kormányzási képtelenség azonban felülkerekedett döntésében.

A magyar közösséget illetően a képviselő kifejtette, mindenképpen dolgozni kell a helyreállt közösségi egység további erősítésén, maximálisan ki kell használni a meglévő erőforrásokat. Ebben nagy segítséget nyújthat majd a szinte már elkészült, de a következő mandátumra maradt általános nemzetiségi törvény, amelynek legfontosabb célja az elmélet és a gyakorlat közelítése, vagyis a papíron meglévő nemzetiségi jogok hatékonyabb érvényesítése.

A fórum végén a képviselő kifejtette, a decemberben esedékes parlamenti választásokon újra meg szeretné mérettetni magát, de ennek eredményétől függetlenül segíteni szeretné az elkezdett és a legtöbb esetben félbeszakadt munkát.

Testvérvárosi találkozók

A jobb és egységesebb Európáért jelmondattal, Lendván tartották meg szeptember 26-án azt a nemzetközi konferenciát, melyen a testvérvárosi kapcsolatok felvételéről, ennek jelentőségéről szóltak a jelenlévők. Az „Európa a polgárokért” program vezető partnere a csáktornyai Autonomni centar.

A fenti programon belül az „Aktív polgárokat Európának” alprogramban futó tevékenységek keretében valósul meg a testvérvárosi projekt, melynek társkivitelezője a lendvai és a ptuji Népi Egyetem. A projekt célja elősegíteni a szorosabb európai összetartozást, amit a testvérvárosok hálózata is szolgál. Fontos szempont, hogy a települések a kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban (kultúra, sport, oktatás, egyesületi tevékenység…) egymásra találjanak. Ezt szolgálja a tematikus hálózatok kiépítése, ezen belül műhelymunkák, eszmecserék, a jó és bevált gyakorlatok cseréje. A testvérvárosi hálózat kiépítését megcélzó projekt megismertetése érdekében saját honlapot is működtetnek.

Ajándék a magyar fővárostól

Csomós Miklós, Budapest főpolgármester-helyettese Lendván, a Bánffy Központban találkozott Horváth Ferenc muravidéki elnökkel, illetve a muravidéki nemzetiségi intézmények vezetőivel. Az ismerkedő megbeszélésen a magyar intézmények vezetői bemutatták tevékenységeiket, szóltak a muravidéki magyarság helyzetéről.

A főpolgármester-helyettes a Budapest által a muravidéki magyarságnak ajándékként adott „Mici néni két élete” című színházi előadás bemutatására érkezett Lendvára. A magyar főváros és a muravidéki magyarság kapcsolatának jeleként a muravidéki magyarságnak juttatott ingyenes színházi előadást Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke beszélte meg Tarlós István budapesti főpolgármesterrel, ahogy például azt is, hogy Lendva egyik nagy szülöttjéről, Zala György szobrászművészről utcát neveztek el Budapesten. Az ajándék jelentőségét egyértelműen növeli, hogy a megállapodás szerint nem egyszeri alkalomról, hanem hosszabb távú kapcsolatról van szó, vagyis a magyar közösség a jövőben is hasonló ajándékokban részesülhet.

Népújság összeállítás

Felkapott hírek

Friss hírek