Gyászol Kárpátalja

2011. július 5-én elhunyt dr. Soós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Járási Alapszervezetének elnöke.

Dr. Soós Kálmán  jelentős szerepet vállalt a kárpátaljai magyar közösség és felsőoktatás megteremtésében, tudományos munkássága által is maradandó értékeket teremtett az utókor számára.

Szerepet vállalt a Magyar Köztársaság kezdeményezésére és támogatásával megalapított ungvári Hungarológiai Központ létrejöttében. A Hungarológiai Intézetben 1995-ig dolgozott tudományos munkatársként. A központ igazgatóhelyetteseként nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy az intézetben folyó kutatási tevékenység szakítson a szovjet hagyományokkal, és a hiteles forrásokra épülő valós helyzetet tárják fel szűkebb régió és ezen belül a magyar nemzet múltjával, jelenével kapcsolatban.

Lelkes fiatal és elkötelezett magyar történészként oktatta Magyarország történetét az Ungvári Állami Egyetem magyar karán. Érdekes előadásainak, tudásának hamar híre ment az egyetem nem magyar szakos hallgatói között, és óráit más szakokról is látogatták a diákok. Részt vett a II. világháború utáni első kárpátaljai magyar nyelvű „Magyarország története” című tankönyv megírásában.

Tudományos munkásságát még középiskolai tanárként kezdte. Ezirányú tevékenysége a Kárpát-medencében élő népek etnikai viszonyainak kutatásához kapcsolódott. Tudományos fokozatát az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézetében kapta 1993-ban. Kandidátusi disszertációját „Politikai harc Magyarországon a 17. század második felében” címmel írta.

Dr. Soós Kálmán nemzetközi tudományos konferenciák előadója és résztvevője volt Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában.

1996-tól a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (ma a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola) tudományos munkáért felelős főigazgató-helyettese lett, majd 2000 novemberétől a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektoraként tevékenykedett. A főiskola megalapításától kezdve aktívan részt vett a fiatal intézmény kiépítésében. Az ő vezetésével valósult meg az intézmény első sikeres akkreditációja. Önként vállalt kötelességét felelősen, bölcsen, higgadtan és jóindulattal látta el.

Munkásságát több kitüntetéssel elismerték, idén megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.

Dr. Soós Kálmán tagja volt különböző, az oktatás és tudomány kérdéseivel foglalkozó tanácsadó testületnek és helyi szervezetnek.

Közéleti szerepét 1996-ban a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnökeként kezdte. 2006-ban, majd 2010-ben a KMKSZ jelöltjeként az Ungvári Járási Tanács tagjává választották, ahol a KMKSZ frakcióvezetőjeként tevékenykedett.

Dr. Soós Kálmán pedagógus, iskola- és közösségszervező is volt egyben, közéleti személyiség és jó értelemben vett politikus. Élete és munkássága méltán tekinthető követendő példának a kárpátaljai és az összmagyarság számára. Racionális, körültekintő, igazságszerető jelleme, valamint az élete során tanúsított türelem és kitartás elkísérte utolsó küzdelmében is.

Kitekintő / Kárpátalja Ma

Friss hírek

Célegyenesben a veszteséges Air India privatizációja

Az indiai kormányzat még a koronavírus-járvány előtt jelentette be, hogy teljes egészében megválna az Air India légitársaságtól, amely már a vírusválság előtt is jelentős adósságot halmozott fel. Korábban a tulajdonrész felének értékesítésével próbálkoztak, de akkor nem akadt egyetlen ajánlattevő sem.

Read More »