Lendván 15 százalék alatt a magyar anyanyelvi beiratkozás

Az oktatási intézményekben a Muravidéken is befejeződtek a beiratkozások a 2011/12-es tanévre. Az anyanyelv és a szakok szerinti adatokról a kétnyelvű intézmények szakszolgálataitól közöl adatokat a Népújság. A muravidéki kétnyelvű általános iskolákba a következő tanévben mindössze 78 elsős indul, közülük 18 tanulót írattak a szülők magyar anyanyelvi szintre (magyar 1).

Az oktatási intézményekben befejeződtek a beiratkozások a 2011/12-es tanévre. A beiratkozások menetéről, az anyanyelv és a szakok szerinti adatokról a kétnyelvű intézmények szakszolgálataitól a következő információkat közli a Népújság. A muravidéki kétnyelvű általános iskolákba a következő tanévben mindössze 78 elsős indul, közülük 18 tanulót írattak a szülők magyar anyanyelvi szintre (magyar 1).  Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola (KÁI) lendvai alapintézményében 50 gyermeket írattak első osztályba, 45 szülő úgy döntött, hogy szlovén nyelven tanulja a gyermeke az írás és olvasás elsajátítását első szinten, 5 a magyart választotta.

A Göntérházi KÁI az egyetlen, ahol több elsős kezdi magyar anyanyelvi szinten az írást és olvasást, mint szlovénul. A gyertyánosi fiókiskolába 9 gyermeket írattak a szülők, 6-ot szlovén, 3-mat „magyar egyre”. Az első osztály tekintetében Lendván 3, Gyertyánosban pedig 1 tagozat indul. A Göntérházi KÁI-ba idén 9 tanulót írattak az első osztályba, közülük 5 magyar, 4 pedig szlovén nyelven kezdi a „betűvetést”.

A Dobronaki KÁI-ban ősztől 8 tanuló kezdi a kilencéves oktatást, négyen magyar anyanyelvi és négyen szlovén anyanyelvi szinten. A Pártosfalvi KÁI-ban idén mindössze 2 elsőst jegyeznek, egyet magyar, egyet pedig szlovén anyanyelvi megoszlással. Mindketten a központi iskolában kezdenek tanulni a 2. és a 3. osztályosok kombinált tagozatában. A hodosi és a domonkosfai fiókiskolák körzetében nincs egy elsős tanuló sem.

A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában a legtöbb diák a gimnáziumi programra jelentkezett, összesen 23 (44 férőhely), a közgazdasági technikus szak némileg elmaradt a várttól, hiszen mindössze 9-en jelentkeztek ide, nem így a gépészeti technikus szakon, ahova 20 tanuló jelentkezett. A szakmát tanuló, 3 éves képzésben is a várakozásokon aluli volt a jelentkezés, így az autószerelőire mindössze 2, a mechatronikai műszerészi szakra 5, a gépszerelőire 2, a kályhaépítő és keramikai burkoló szakra 4, a gasztronómus-szállodásra pedig 2 tanuló jelentkezett. Az eredmények nem véglegesek, hiszen érkezik még a minisztériumi utasítás arról, melyik szakok tölthetők még tovább, esetleg melyek nem indítható szakok. A diákok a jelentkezési lapokat április 15-ig át vihetik másik iskolába.

A Lendvai Óvodában a meghirdetett helyekre a március 14–25. között tartó beíratási időszakban összesen 59 óvodás jelentkezését fogadták. Vannak még betöltetlen helyek, a kirendeltségekben való elhelyezést a következő hetekben véglegesítik. Egyébként beiratkozások év közben is lehetségesek. A pártosfalvi iskolakörzetbe tartozó óvodákba április végéig lehet jelentkezni, akkor alakul ki a végső sorrend is.

Népújság.net

Felkapott hírek

Friss hírek

Csökkenő eredményről számolt be a Tesco

A Tesco adózás előtti eredménye a februárral véget ért 2020-2021-es pénzügyi évben, elsősorban a koronavírus-járvány okozta kiesések és többletköltségek miatt csökkent. Szerdai beszámolójában a cég közölte, hogy közép-európai részlege is megszenvedte a járvány hatásait.

Read More »