Horvátország továbbra sem enged követeléseiből

A horvátországi szerbek által is megünnepelt pravoszláv karácsony kapcsán az Európai Unió 28. tagállamában ismét a figyelem középpontjába került Zágráb valamint Belgrád idén márciusban esedékes, a hágai Nemzetközi Bíróság (ICJ) elé vitt ügye. A horvátországi Szerb Nemzeti Tanács elnöke, Milorad Pupovac úgy fogalmazott, hogy valójában sem Szerbiának, sem pedig Horvátországnak nincs alapja perelni a másikat. Erre reagálva a horvát külügyminiszter asszony ismét világossá tette: Zágráb csak akkor hajlandó engedni az ügyben, ha Belgrád teljesíti a horvát fél követeléseit.

Habár a képek tanúsága szerint a horvátországi szerbek által tartott pravoszláv karácsonyi ünnepségeken a zágrábi kabinet is képviseltette magát, úgy fest a felek között továbbra sincs teljes egyetértés a kilencvenes évek első felében vívott háborúk kapcsán. Utóbbiak viszonylatában ugyanis Horvátország, valamint Szerbia a Nemzetközi Bíróságon kölcsönösen népirtási vádakkal illették egymást, s bár a per márciusi időpontjához rohamosan közeledve a szerbség látszólag mindent elkövetett, hogy megegyezzenek a felek, a zágrábi kabinet továbbra sem hajlandó engedni eredeti feltételrendszeréből.

Akik a legtöbbet veszíthetnek az ügyön

Aligha kétséges, hogy ha Horvátország és Szerbia idén márciusban valóban egymás torkának esik a hágai székhelyű Nemzetközi Bíróságon, annak legnagyobb vesztesei a két délszláv állam nemzeti kisebbségei lesznek, s talán leginkább azok a horvátországi szerbek, akik manapság így is kapnak hideget-meleget a Vukováron kialakult már-már lehetetlen helyzet miatt.

Így érthetően a fentiek szellemében nyilatkozott a horvát sajtónak Milorad Pupovac, a Szerb Nemzeti Tanács első embere, aki úgy vélte: a horvátországi szerbeknek felújított házakra, lakásokra, s nem utolsósorban munkahelyekre van szüksége. Azaz a múlt vizsgálata helyett a jelen problémáival kell foglalkozni. Pupovac a per kapcsán úgy fogalmazott: valójában egyik vádnak sincs alapja, mert bár mindkét fél követett el súlyos atrocitásokat, háborús bűnöket, s etnikai tisztogatásokat is, de genocídiumot, azaz népirtást nem.

A horvát parlament szerb nemzetiségű képviselője a továbbiakban azt hangsúlyozta: itt az ideje felhagyni a háborús bűnök, valamint a népirtási vádak köré mind inkább fonódó manipulációkkal, amelyek folyamatosan veszélyeztetik, beszennyezik az érintett államok, illetve nemzetek között fennálló kapcsolatokat, hiszen ezek akár oda is vezethetnek, hogy 2014 az az év lesz, amely ismét a felszínre hozza a 20. századi háborús problémákat.

Zágráb nem enged

A fentiekre reagálva a horvát külügyminiszter asszony úgy nyilatkozott, hogy Zágráb korábbi állásfoglalásához hűen csak akkor hajlandó tárgyalni a népirtási vádak visszavonásáról, ha Szerbia eleget tesz a horvát fél kérésének, vagyis adatokat szolgáltat ki arról a mintegy 900 eltűntről, akiknek sorsa mindmáig ismeretlen a délszláv állam hatóságai előtt. Vesna Pusić mindezzel együtt hangsúlyozta, hogy Szerbia és Horvátország között a háborús múlt feldolgozása kapcsán így is számos téren előrelépés történt, s Zágráb kész beszélni a Hága elé vitt népirtási ügyekről is, amennyiben a szerb oldallal szembeni – fent látható – követelései teljesülnek.

A horvát külügyminiszter asszony ezen felül válaszolt a pravoszláv egyház azon felvetéseire is, amely szerint a Vukováron tapasztalható történések, a cirill betűkkel is ellátott kétnyelvű táblák folyamatos rongálása, illetve az előbbiekhez kapcsolódó népszavazási kezdeményezés mögött egyértelműen a szerbség további üldöztetésének célja áll. Mindezek kapcsán Vesna Pusić annyit mondott: ha Délkelet-Európában, illetve a Nyugat-Balkánon van olyan kormányzat, amely következetesen kiáll a nemzeti kisebbségek mellett, akkor az éppen a Zoran Milanović vezette kabinet, s nem pedig más.

Mátraházi Tibor

Mátraházi Tibor

Felkapott hírek

Friss hírek