Engedjétek szabadon a politikai foglyokat!

Az Európai Parlament május 24-i plenáris ülésén elfogadta azt a határozatot, amiben felszólítja Ukrajnát a politikai okok miatt bebörtönzöttek szabadon engedésére, valamint a szabad, átlátható parlamenti választások megtartására. A határozatban kiemelt jelentőséggel bírt Julija Timosenko, ellenzéki vezető ügye, akit hét év börtönbüntetésre ítéltek.

Az Európai Parlament május 24-én rezolúciójában felszólította Ukrajnát a szabad, átlátható és fair parlamenti választásokra, amelyet október 28-ra tűztek ki, valamint a politikai foglyok szabadon engedésére. A jogalkotók az ukrajnai helyzet megvitatását tűzték napirendjükre, emellett pedig részletesen foglalkoztak a bebörtönzött ellenzéki vezető, Julia Timosenko ügyével – adta hírül a RIA. A Nezaviszimaja Gazetának nyilatkozó Vlagyimir Makienko, volt EP képviselő elmondta, hogy az Európai Uniónak minden szükséges mechanizmus és kapacitás a rendelkezésére áll ahhoz, hogy szankciókat tudjon foganatosítani Ukrajnával szemben.

Az Európai Parlament rezolúciójában hangsúlyozta, hogy az Ukrajnával folytatott kapcsolatok megerősítése és támogatása a fő külpolitikai célkitűzéseik egyike. Azonban, hogy a társulási megállapodás aláírása és ratifikálása megtörténjen, az emberi jogi helyzet javulására lesz szükség Ukrajnában. Ez azt jelenti, hogy a politikai döntések, illetve ezeknek a büntetőjog hatálya alól való kivételét egy megreformált büntetőtörvénykönyvben kell megfogalmazni. Az ukrán hatóságoknak különbséget kell tehát tenniük a politikai és a büntetőjogi felelősség között, és meg kell változtatniuk a hatályban lévő büntetőtörvénykönyvet. Ez garantálhatná, hogy a politikai vagy személyes indíttatású büntetőjogi intézkedések, befolyásolt ítéletek ne rombolják le a demokratikus küzdelmet és a szabad választásokat. Felszólítja az ukrán hatóságokat, hogy a választási kampány kezdete előtt tisztázzák a politikai alapon elítélt foglyok helyzetét. Az Európai Parlament kifejezett szándékát tette amellett, hogy a következő paralmenti választásokat megfigyelő nemzetközi küldöttségben részt vegyen.

Szükség lesz a jogállamiság és a demokrácia elmélyítésére, a politikai ellenzék elnyomásának megszüntetésére, és a szabad, tisztességes és átlátható választásokra. Az EP felhívta az ukrán vezetés figyelmét arra is, hogy az októberi parlamenti választásokon lehetőséget kell adni az ellenzék megjelenésére is. Ez tehát arra enged rámutatni, hogy az Európai Unió és Ukrajna között csak akkor oldódnak fel a jelenlegi problémák, ha az ukrán hatóságok megteszik a szükséges lépéseket a reformok megvalósításának irányába, ahol különös figyelmet kell fordítani az igazságszolgáltatási rendszer megreformálására. Fő célként kell, hogy megjelenjenek az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, a kisebbségi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása. Ezen feladatoknak megvalósításához szükség szerint segítséget nyújtanak az Európai Unió intézményei, az Európa Tanács a Velencei Bizottságon keresztül.

Az Európai Parlament ismételten aggályait fejezte ki a volt és jelenlegi magas rangú kormánytisztviselők ellen indított bírósági eljárások miatt, hiszen ezek nem a méltányosságra, a pártatlanságra, az átláthatóság és a függetlenségre vonatkozó európai normáknak megfelelően kerültek lefolytatásra. Az EP követeli a politikai alapon elítélt összes fogoly, köztük az ellenzéki vezetők azonnali, feltétel nélküli szabadon bocsátását. Az EP határozatában különleges helyet szánt a korábbi ukrán miniszterelnök, Julija Timosenko elítélésének. Hangsúlyozták, hogy a korrupció elleni tényleges küzdelem elengedhetetlen faktor az ukrajnai demokrácia megszilárdításában. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ukrán hatóságoknak kötelességük garantálni a pártatlanságot és az átláthatóságot Timosenko ügyével kapcsolatos semmisségi eljárás során. Az Európai Parlament sajnálatos döntésnek tekinti, hogy Ukrajna bűnügyi és polgári perekben illetékes fellebbviteli bírósága elhalasztotta határozathozatalát június 16-ra a Timosenko által a kijevi körzeti bíróság ítélete ellen benyújtott semmisségi panasz ügyében.

Az ukrán hatóságoknak sürgősen biztosítaniuk kell valamennyi politikai alapon elítélt fogoly teljes körű orvosi kezeléshez való jogát a megfelelő intézményekben, valamint azon joguknak a tiszteletben tartását, hogy korlátozatlanul érintkezhessenek ügyvédeikkel, fogadhassák rokonaik és mások látogatását. A politikai foglyok közül a hét évre elítélt Julija Timosenkot, Jurij Lucenkot, egykori belügyminisztert és Valerij Ivascsenkot, korábbi védelmi minisztert nevesítette is a határozat. A “Gázhercegnő” néven emlegetett Timosenko azonban nem először került pályafutása során börtönbe különböző gazdasági ügyei miatt és láthattuk már azt is, ahogy már-már hisztérikusan próbál onnan kijutni, ami ezidáig sikerült is neki. 2004 után minden törvényes és akár törvénytelen eszközt is felhasznált, hogy egyre nagyobb vagyonra tegyen szert.

A nyugati országok már számos alkalommal elítélő véleményekkel sújtották a politikai bebörtönzöttekkel való bánásmód miatt Ukrajnát, különösen a Timosenkoval szemben a börtönőrök által alkalmazott állítólagos erőszak miatt. Mind az EU, mind az Amerikai Egyesült Államok vezetése úgy véli, hogy ezen eljárások politikailag elfogultak, és elítélik, hogy az ukrán hatóságok újabb politikai indíttatású pereket kezdeményeznek a volt kormányfő és mások ellen, hiszen ezek, véleményük szerint, a politikai bosszú eszközei. A határozat fokozottan felhívja a figyelmet Ukrajna azon kötelezettségére, miszerint gyorsan és pártatlanul kivizsgál minden kínzásra, kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódra utaló panaszt. Az ukrán hatóságoknak épp ezért létre kellene hozniuk egy független és pártatlan nemzetközi jogi bizottságot, amely feladata lenne, hogy feltérképezze az alapvető jogok és szabadságok megsértésének eseteit Timosenko és kormányának más tagjai ügyében. Biztosítaniuk kellene a Karitász orvosi csoporttal a megfelelő orvosi ellátásukat. Pozitív lépésként értékelik azonban, hogy Timosenkót saját kérésére a kacsanyivszkai börtönből átszállították egy kórházba, valamint hogy egy nemzetközi orvoscsoport is látogatását tehette nála.

A határozatban külön kiemelik, bár remélik, hogy sikeres lesz a lengyelországi és ukrajnai labdarúgó Európa-bajnokság, az ukrajnai mérkőzéseket megtekinteni kívánó politikusoknak nyilvánosan egyértelművé kell tenniük, hogy tudatában vannak az országban tapasztalható politikai helyzetnek, és minden alkalmat megragadnak, hogy a politikai fogvatartottakat felkeressék a börtönben. Amennyiben ennek a kérésnek nem kívánnak eleget tenni, úgy magánszemélyként jelenjenek meg az eseményeket, és ne politikusi minőségükben.

A korrupció és a hatalommal való visszaélés igencsak elterjedt Ukrajnába, így az említett problémák és a jogállamiság elveivel való összeférhetetlenség nagyban befolyásolhatja Ukrajna 2013-ban esedékes EBESZ-elnökségének hitelességét, hiszen az emberi jogokra vonatkozó jogszabályokat nem tartják tiszteletben. Annak ellenére, tehát, hogy Timosenkó és volt kormányának tagjai ténylegesen elkövetették a bűncselekményeket, az Európai Parlament a szabadon bocsájtásukat kérte a csütörtökön elfogadott határozatában, hiszen Ukrajna az EU számára stratégiai jelentőséggel bíró ország. Erőforrásainak, geográfiai adottságainak köszönhetően különleges helyet foglal el Európában, és ezáltal egy kulcsfontosságú regionális szereplőként jelenik meg a politikában is, ez pedig jelentős hatással bír az egész kontinens biztonságára, stabilitására. Ezt a terhet viselve pedig nem szabad figyelmen kívül hagynia a politikai felelősséget sem.

Gerő Mária

Felkapott hírek

Friss hírek