Kelet-Európában rázósabb lett az út az euró bevezetéséhez

Nehéz, fáradságos utat kell végigjárni azon kelet-európai nemzeteknek, akik be szeretnék vezetni az eurót, az Európai Unió ugyanis szigorított a követelményeken.

Bulgária a legújabb ex-kommunista ország, amely céljául tűzte ki az euró, mint kizárólagos valuta bevezetését, miután múlt héten megkapta az Európai Unió beleegyezését a csatlakozási folyamat elkezdéséhez. Bulgária azonban kénytelen volt szigorúbb elvárásokat elfogadni, mint az előtte csatlakozó nemzetek. Az euróövezet pénzügyminiszterei kijelentették, hogy ugyanezen feltételekkel történhet majd meg Horvátország és Románia csatlakozása is.

Bulgária sikeresen teljesítette a hivatalos kritériumokat az euró bevezetéséhez, és azt remélte, hogy beléphet az úgynevezett „előszobába” – mely ERM II-ként (Európai Árfolyam Mechanizmus) ismeretes – ezen a nyáron.

  • Konvergenciakritériumok

Az ERM II-be történő belépéshez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

– az inflációs ráta egyéves referencia-időszakban nem haladhatja meg 1,5%-nál nagyobb mértékben a három legalacsonyabb mutatóval rendelkező tagállam inflációs rátájának átlagát, s ezt az alacsony inflációt fenntartható módon kell produkálni

– az éves költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, a bruttó államadósság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át (illetve 60% feletti adósságráta esetén az adósságrátában folyamatos és jelentős csökkenést kell felmutatni)

– a tagállam nemzeti valutájának árfolyama a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszába lépést megelőző két évben nem lépheti át a második szakaszban megállapított árfolyamsávot. A gyakorlatban ez azzal is jár, hogy az adott országnak be kell lépnie az Európai Árfolyam-mechanizmusba (ERM)

– a hosszú távú hitelek kamatlába az egyéves referencia-időszakban legfeljebb 2%-kal lehet több, mint a három legalacsonyabb inflációs mutatóval rendelkező tagállam államkölcsöneinek átlagos kamatlába

Ellenben, a görög válság bonyodalmait, és a nemrégiben tagokká vált országokban – például Lettországban – felszínre került pénzmosási botrányokat követően az EU már nem vállal több kockázatot. A bolgár kormányzat bosszúságára további követeléseket állítottak fel, többek között a Bankunióval való együttműködést, és olyan intézkedések bevezetését, melyek a korrupció megfékezését célozzák.

Lorenz Unger, BMI Research egyik elemzője elmondta, hogy „a korábbi jelentkezési pályázatokban az eurózóna szemet hunyt az intézmények minőségi és irányítási problémái felett, amely részben az európai adósságválság egyik kiváltó oka volt. A belépési kritériumok szigorításával a banki felügyelethez kötött ügyek, az intézményi és a tényleges konvergencia immár szemponttá váltak az országok csatlakozási kérelmeiben.”

Az új belépési feltételek majdnem teljes bizonyossággal élni fognak Horvátország esetében is, mely múlt héten megerőstette, hogy 2020-ra célul tűzték ki az ERM II-es csatlakozást. Az EU Bulgáriát érintő bejelentését követő napon a horvát központi bank vezetője, Boris Vujcic higgadt maradt, és az eurózóna tagságot egy „természetes következő lépésnek” nevezte Horvátország számára.

Jövedelemkülönbségek és korrupció

Románia ellenben még nem tart ennyire előre a terveiben. Bulgáriához hasonlóan a korrupcióval kapcsolatos aggodalmak merültek fel itt is, mely a két szomszédos államot eddig a schengeni övezeten kívül tartotta. Ezen túl a többi, gazdagabb uniós tagállamhoz képest fennálló jövedelemkülönbség is aggasztja a három ex-kommunista országot. Az EU sürgeti Bulgáriát, a legszegényebb tagállamot, hogy biztosítsa a fenntartható gazdasági konvergenciát, mellyel azonban a Balti államok nem igazán számoltak, amikor benyújtották kérelmüket az ERM II-höz történő csatlakozáshoz.

A bolgár pénzügyminiszter, Vladislav Goranov szerdán előterjesztette a csatlakozási kérelmét a Bankunióhoz. Ez a folyamat akár egy évig is eltarthat, mely során az Európai Központi Bank ellenőrzi a bolgár pénzügyi szektor állapotát, mielőtt felvállalná a közvetlen felügyelet felelősségét. Így ugyan az ország eurózónába vezető útja nehézkesebbé vált, Goranov azt örömmel fogadta, hogy az elvárások immár világossá, egyértelművé váltak.

„Az EU-hoz történő csatlakozásunk óta első alkalommal az eurózóna tagjai konkrét döntéseket hoztak és pontos határidőket jelöltek meg Bulgária euróövezeti csatlakozását illetően.” – nyilatkozta a miniszter Szófiában. „Ezt egy nagyon pozitív jelnek tartom.”

  • Kapcsolódó cikkeink

Forrás: Bloomberg / Wikipedia

Friss hírek