Kína harcot hirdet a dekadens Nyugat értékei ellen

A Kínai Kommunista Pártnak (KKP) a lassuló gazdasági növekedés és az élet szinte minden területén végrehajtott reformok mellett – amelyek nagyrészt a korrupció elleni harcot, és az ebből fakadó tisztogatást jelenti – egyre nagyobb szüksége van a nép támogatására. Bár a korrupció elleni intézkedések nagy népszerűségnek örvendenek és ismét visszahelyezték az elvesztett bizalom egy részét a pártba, Hszi Csin-ping elnök 2012-es hatalomra jutásakor igéretet tett arra, hogy biztosítja a párt túlélését és visszaszerzi a halványuló támogatást. Ennek érdekében megpróbálja feltámasztani Kína “vörös kultúráját”, másnéven a szocialista nevelést. Amikor pedig egy új ideológiai vonal kerül előtérbe, valamivel mindig szembe kell állítani. Nem meglepő módon a “dekadens” nyugati értékekre esett a választás.

Az utóbbi időben egyre több jel utal arra, hogy Hszi Csin-ping kínai államfő kormányának intézkedései – a korábbi, erre vonatkozó egyes spekulációk ellenére – nem a Nyugathoz való közeledést, az új nyitás és reform korszakát hivatottak előidézni.  Sokkal inkább az ellenkezőjét.

Habár a Nyugat sok kínainak példaként szolgál, amit a több millió külföldre emigrált népköztársasági állampolgár is tanúsít, otthon a kormány nem lelkesedik a sok “deviáns” nyugati értékért, legyen az a szólás, véleménynyilvánítás vagy az önkifejezés szabadsága. Ehelyett megfogalmazták a kommunista Kína saját értékeit, amelyeket a viszonylag frissen kiadott útmutatóban „szocialista értékeknek” neveztek meg.

Acélos szocialista értékek

Juan Kui-zsen, a kínai oktatási tárca vezetője nem szeretne nyugati értékeket népszerűsítő könyveket látni a felsőoktatásban, sőt, úgy véli, hogy nagyobb hangsúly kellene fektetni a az ideológiai nevelésre. Ahogy a Csiu si (Az igazság nyomában) nevű pártfolyóiratban fogalmazott: „némely ország fél Kína felemelkedésétől (…) ezért növelték (a nyugati értékek) beszivárogtatását az iskolatermekbe”. Ezt a véleményt, úgy tűnik, a KKP is osztja, amit a 2014 végén kiadott, a „szocialista értékek” elsajátításához segítséget nyújtó útmutató is bizonyít.

A szocialista értékek között olyan fogalmak vannak, mint a jólét, hazafiasság,  a Hu Csin-tao volt államfőtől ismert harmónia, továbbá a Kínában kicsit másképpen értelmezett demokrácia és jogállamiság.

A hírközlés, sajtó, és a média más szerveinek munkatársait az önfegyelem, felelősségtudat és a szocialista értékek terjesztésére bátorítják, és ahogy azt az útmutatóban is írják, „a média vezetését meg kell erősíteni, hogy ne szolgáltasson olyan csatornákat, amelyek a hibás szemszögeket terjeszti”. A párt instrukciói szerint a szocialista értékeket főműsor időben kell közvetíteni a népnek, míg a sajtónak előtérbe kell helyeznie őket.  

A nyugati eszmék csak a bajt hozzák a fejükre

Ha valami, hát a tavalyi hongkongi tüntetések meggyőzték a Kínai Népköztársaság vezetését arról, hogy a nyugati ideák rossz hatással vannak a fiatalokra. Ennek oka, hogy a több tízezer tüntető nagy része fiatal egyetemista volt.

A KKP szerint nyugati típusú demokrácia csak a bajt hozza az ország fejére, továbbá ellentmond a harmónia és udvariasság alapvető szocialista értékeinek. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy akkor hogyan szerepelhet a demokrácia a KKP útmutatójában?

Ezt azzal lehet magyarázni, hogy Kína “saját” demokráciát akar létrehozni – az országban uralkodó vadkapitalizmust is kínai típusú szocializmusnak nevezi -, amely eltér a nyugati normáktól. A párt gondolkodásmódját közvetítő állami lapok szerkesztői még azt is megmagyarázzák, hogy bár szépnek szépek a nyugati értékek, a nem-nyugati országokra való ráerőltetésük csak katasztrófához vezet. Példáként az arab országokat és Ukrajnát hozzák fel. Ebből logikusan az következik, hogy a kínai állam stabilitása (harmóniája) és túlélése érdekében nem szabad beengedni ezeket a “züllesztő” eszméket.

Gyakorlati ideológiai képzés a szabadság nevében

A KKP mindent megtesz, hogy az ország fiataljait megóvja a Nyugat bomlasztó ideáitól. Az állami tulajdonú Global Times arról tájékoztatott, hogy Anhui tartomány székhelyében, Vuhanban kötelezővé tették a tizenkettő alapvető szocialista érték recitálását, amit a helyi tisztviselők időközönként ellenőriznek.

A napilapnak egy egyetemista arról beszélt, hogy egyetemén évfolyami csoportjának külön foglalkozást tartottak az értékek megtanulására, és addig nem mehetett el senki az „ideológiai tanóráról”, amíg mindenki nem tudta fejből a „tizenkét szocialista parancsolatot”. Egy másik hallgató pedig arról mesélt, hogy amennyiben nem sikerül felidézni az értékeket ellenőrzés idején, a hallgató elveszítheti az ösztöndíját a következő évre.

A kötelező foglalkozásokon bemagolandó értékek között egyébként aszabadságis szerepel.

Érdemes megjegyezni, hogy a KKP oktatásügyi intézkedése nem teljesen újdonság, hiszen korábban is volt ideológiai képzés az egyetemeken, de a legtöbbeknek a marxista kurzusok mindig is csak kellemetlen kötelességet jelentettek, amelyet csak le kell tudni, hogy megkapják a diplomájukat. A kommunista „filozófusok” – mint Mao – munkásságának ismerete (legalábbis a dolgozatjegyek igazolásával) a diploma kézhez kapásának egyik komoly feltétele.

A tananyag Marx, Lenin, Mao és más leköszönt államférfiak munkásságainak válogatott részletei – van az előző kínai elnök gondolatait ápoló  Hu Csin-tao-izmus is -, amiket be kell magolni, majd a megadott válaszok alapján recitálni kell az anyagot a vizsgakérdésekre.

Hszi ideológiai újítása annyiban tér el a megszokottól, hogy ez esetben nem szövegek vak magolásáról, hanem eszmék, fogalmak elsajátításáról van szó, amelyek a média közreműködésével, valós történetekkel próbálnak testet kölcsönözni. Felfogható úgy is a dolog, mint amikor a templomban a Bibliából kiragadott történetekkel támasztanak alá keresztény értékeket. A két ideológiai képzés ebben a formában kísérteties hasonlóságot mutat.

A kínai középosztály a nép „racionális” hangja

A kínai állami média az esedékes Országos Nép Gyűlés – évente egyszer tartott, 10-14 napos országos pártgyűlés, hivatalosan a kínai törvényhozás – előtt Hszi Csin-ping az ország kormányzását illető „négy átfogó elmélet” nevű politikai eszmefutatását elemezte. A négy elmélet az „érdekscsoportok” eliminálása – magyarán a pártfegyelem érvényesítése -, a határozott kormányzás helyreállítása törvények útján – a törvények szigorú betartatása -, a pártra legnagyobb veszélyt jelentő kockázati tényezők elhárítása – bármi és bárki ami fenyegeti a párt legitimitását -, valamint a középosztály építése – a létminimum alatt élők magasabb társadalmi osztályba történő felhúzása. A Zsenmin Zsipao állami hírújság egyik cikkében arról írtak, hogy a középosztály vált a stabilitás eszközévé és a nép létfontosságú „racionális” hangjává. A cikk szerint azokban az országokban, amelyekben nincs középosztály, káosz uralkodik. A Közel-Keletet és Latin-Amerikát hozzák fel példaként.

Hangsúloyzzák, a feltörekvő középosztály viszont nem kérdőjelezné meg a párt hatalmát, sőt, a legitimitását biztosítaná.

Megfigyelők szerint a pártkáderek által recitált „Kínai álom”, avagy a négy átfogó elmélet nem más, mint Hszi kormányzásról szóló saját ötleteinek ideológiai alapokra helyezése, ahogy azt előtte Hu Csin-tao tette „a fejlődés tudományos szemlélete” című gazdasági eszmefuttatásával. Úgy tűnik, hogy a kommunista vezetők között hagyomány a párt ideológiájához valamivel hozzájárulni. Ezt a tradíciót Mao teremtette meg a kis vörös könyveivel, bár ezt ebben a formában kevés kínai ismerné el.

Mindenesetre abban igaza lehet a lapnak, hogy az újonnan, feltehetően mesterségesen kreált hazaszerető középosztály a pártot hűséges támogatással fogja illetni, amennyiben az ideológiai nevelés a felsőoktatásban, médiában, és az interneten is a mindennapok részévé válik. Magyarán kell az értelmiségi osztály, amely a párt által jóváhagyott politikai irányzatot fogja füttyszóra hangoztatni. Ismét csak Mao Ce-tung Kulturális Forradalma idéződik fel a nosztalgikus szemek előtt.

Szituációs játékok az elvi kérdésekben

Az oktatási tárca vezetőjének kinyilatkoztatásait sok kritikus nem tudta mire vélni, ugyanis igazából nem is magyarázták meg, hogy mik azok a deviáns értékek, amelyeket jobb elkerülni a kínai népnevelésben. A Hszi által hangoztatott jogállamiság – bármennyire is másképpen értik – a nyugati liberális politikai hagyomány része, nem kevésbé a szocializmus, amely egy nyugatról jövő eszme.

A kérdés az, hogy valójában a nyugati értékek ellen van most a KKP, vagy csak bűnbakot keresnek az utóbbi években felerősödő kritikus hangokért?

Megfigyelők szerint politikai napraforgásról van szó, lévén hogy a tárcavezető négy éve még nem látott rémeket, sőt, biztos volt benne, hogy a kínaiak immúnisak a nyugati értékekre. „Attól függetlenül, hogy mennyi külföldi +forrást+ importálunk, nem vagyunk kockázatnak kitéve, mert kínai földön vagyunk. Rengeteg embert küldünt a tengeren túlra, a kapitalizmus fellegvárába, és nem kertültek (a nyugati eszmék) hatása alá, tehát miért kéne félnünk, hogy itt ez megtörténne?!” – mondta.

Másrészt nem olyan egyszerű az oktatásban egyik pillanatról a másikra kis vörösgárdistákat faragni a fiatalságból, mert a főbb egyetemek nem tudják csak úgy kicserélni a tananyagot. A legfőbb kínai egyetemeken nyugati tankönyvek váltak az alap tananyaggá, ami ugyancsak nehezíti Juan tárcavezető vízióját a Nyugat-mentes könyvekről.

Annyi biztos, hogy amikor a tudományról, technológiáról, de akár a turizmusról van szó, a KKP-nak nem büdösek a nyugati ideák.

A derűlátó megfigyelők eleinte úgy látták, hogy ha Hszi kormányzata a bejelentett reformokon keresztül nem is fog annyira lazítani a párt diktatórikus berendezkedésén, egy liberálisabb irányban viszi el Kínát. Mint később kiderült, valójában az állam és a párt túlélésének biztosítása a célja, amelyhez nagyban hozzájárul a kínai nacionalizmus és a párthoz való feltétlen hűség.

Kiss Dániel

Felkapott hírek

Friss hírek

Theresa May még mindig nem adta fel

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke arról számolt be kedden, hogy "hosszú és őszinte" megbeszélést folytatott a brit kormányfővel, aki biztosítékokat akar kapni az Európai Uniótól arra, hogy az ír-északír határellenőrzés visszaállításának megakadályozását célzó tartalékmegoldás csak átmeneti időre alkalmazható.

Read More »

A honlap további használatához kérjük fogadja el a sütik használatát. További információt adatvédelmi tájékoztatónkban és a sütik kezelésére vonatkozó tájékoztatónkban talál.

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás