Azért a víz az úr

Izrael három legnagyobb megújuló vízforrása – a Kineret-tó, a ciszjordániai hegyek alatti és a tengerparti felszín alatti vízrétegek – az elmúlt négy év száraz időszaka következtében tíz éve nem tapasztalt szintűre apadt és veszélyesen közel áll ahhoz a kritikus mennyiséghez, ami után az ivóvíz kitermelése már nem biztonságos.

Shimon Tal, a Nemzeti Vízügyi Hatóság elnöke arra figyelmeztetett, hogy ha „az izraeli vízforrások tükre”-ként emlegetett Kineret-tó szintje az ún. piros vonal alá csökken, súlyos környezeti károk következnek be: sós tengervíz jut az ivóvízkészletekbe, ami lehetetlenné teszi a biztonságos kitermelést. Hasonló a helyzet a felszín alatti vízforrásokkal is, amelyek mellett a Jordán és néhány kisebb folyó, illetve két sótalanító üzem biztosítja az izraeliek növekvő vízszükségletét.

A katasztrófa elkerülése átfogó megoldást követel. Az Izraeli Vízügyi Hatóság kampányt indított „Mentsük meg a vizet” címmel, amelynek keretében az eddig engedélyezett vízmennyiség 50 százalékában korlátozták a mezőgazdasági termelők vízhasználatát, illetve a víz árának emelésével tervezik visszafogni a háztartások fogyasztását. Beruházási tervek készültek három további sótalanító üzem építésére, melyek közül az elsőt várhatóan már 2009-ben átadják. Az öt üzem együtt már képes fedezni a szükségeltek kétharmadát.
A nyugati parti hegyek alatti vízkészletek – az 1993-as Oslói Egyezmény értelmében – teljes izraeli ellenőrzés alatt állnak, bár a palesztinok is jogosultak annak Izrael által meghatározott mértékű használatára. A nyugati parti források 82 százalékát Izrael használja, a maradék néhány százalékból kell gazdálkodnia a Palesztin Hatóságnak. Ezekből a vízkészletekből fedezik a gázai és a nyugati parti palesztin lakosság fogyasztásának mintegy 80 százalékát.
Az ivóvízkészletek esetleges kimerülése, illetve az ettől való félelem bebetonozhatja az izraeli álláspontot a palesztin területek végső státusáról folytatandó tárgyalásokon.Tekintve az izraeli lakosság növekvő vízigényét és a vízkészletek helyzetét, felmerül a kérdés: vajon megengedheti-e bármely izraeli kormány, hogy egy békeszerződés keretében részben vagy egészben átengedje a palesztinoknak második legnagyobb vízforrása feletti szuverenitást (lásd táblázat)? A vízmegosztás – Jeruzsálem, a menekültek visszatérésének joga, az izraeli telepek kérdése, a gazdaság és a határok mellett – a palesztin-izraeli békefolyamat során eddig megkerült problémák körébe tartozik, amelyek esetében az idő – úgy tűnik – csak távolítja az álláspontokat.

Illés Erzsébet

Felkapott hírek

Friss hírek