Berlin újra ringben az állandó ENSZ BT tagságért

Az ENSZ, és a Biztonsági Tanács reformja évek óta húzódik. Most Ciprus és Németország nyújtott be egy közösen kidolgozott tervezet, amely a jelenlegi 15-ről, 22-re emelné a BT létszámát.

A német-ciprusi tervezet még szinte csak titokban létezik, máris sokan kritizálják. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának létszámát hét taggal, vagyis a jelenlegi 15-ről 22-re emelnék. A két ország azt kívánja elérni, hogy a BT összetétele jobban visszatükrözze a világpolitikai erőviszonyokat, anélkül azonban, hogy a létszámemelés lassítaná a döntéshozatalt és ezzel a szervezet hatékonyságát. A terv az információk szerint főként ciprusi kezdeményezés, és német közreműködéssel készült el, de Hollandia és Nagy-Britannia és segített.

Németországon kívül például Brazília, Japán, India, és Nigéria is aspirál az állandó tagságra. A reform fő kerékkötője az lehet, hogy a jelenlegi 5 állandó tag megtarthatja-e a többiekhez képest privilegizált helyzetét. Ennek alapja az, hogy Franciaország, Kína, Nagy-Britannia, Oroszország és az USA, úgyneveztt vétóval rendelkezik. Erre egyébként a vétó helyett pontosabb a nagyhatalmi egyhangúság kifejezést használni. Eszerint nem eljárási, azaz érdemi kérdésben az elfogadáshoz szükséges 9 igenlő szavazatnak magában kell foglalnia az 5 állandó tag igenjét. Ha tehát egy állandó tag nem támogat egy határozatot, – és nem is kíván tartózkodni a szavazástól – akkor az nem kerülhet elfogadásra. A BT-reform azért látszik már most szinte lehetetlennek, mert ahhoz módosítani kellene az ENSZ Alapokmányát, amihez azonban szükséges az 5 állandó tag beleegyezése. Itt pedig a kör bezárult, hisz visszaérkezünk a nagyhatalmi egyhangúság elvéhez.

 

 

Ennek ellenére még kár lenne temetni a most elkészült javaslatot, hiszen kiszivárgott információk szerint ez még elég képlékeny. Nyitva hagyja ugyanis azt a kérdést, hogy az új tagok pontosan milyen státuszban kapcsolódnának be a BT munkájába. Lehet, hogy az új tagok nem rendelkeznének "vétóval", így az 5 régi naggyal könnyebb lenne elfogadtatni a reformot, vagy csak bizonyos kérdésekben esetleg időszakra kapnának teljes döntési jogkört az újak. Ami biztos, hogy a 7 fős emelés úgy állna össze, hogy 1-1 plusz helyet kapna Kelet-Európa, Nyugat-Európa, és Latin-Amerika; 2-2-t pedig Afrika és Ázsia.

A terv állítólag nemrég került az ENSZ illetékesei elé, de az ellenzők sem tétlenkedtek: Olaszország máris kritizálta a német állandó tagsági törekvéseket, és az USA-nak illetve Oroszországnak is fenntartásai vannak. Pakisztán az indiai tagságot ellenezné, míg az USA valószínűleg kiállna Japán felvétele mellett. Ha az ENSZ Közgyűlés esetleg még idén elhatározná a BT kibővítését, még akkor is legalább 2-3 éves procedúra lenne a ratifikáció – persze mindez azt feltételezné, hogy az 5 nagy is rábólint.

Németországban egyébként már a Schröder-kormány napirendre vette a német állandó BT-tagságot, sőt konkrét lépéseket is tett az ügy érdekében, de erőfeszítéseik kudarcot vallottak. Érdekesség, hogy a mostani kormányzati időszakra érvényes nagykoalíciós szerződésben is szerepel az állandó BT-tagságért való harc felvétele, eddig azonban nem történt érdemi lépés. Merkel tavaly ősszel, az ENSZ közgyűlésén azt mondta, hogy Németország hajlandó vállani az esetleges állandó BT tagsággal járó több felelősséget.

Kis Judit

Felkapott hírek

Friss hírek