Magyarország

Jövendölés az utolsó oskoláról

Magyarország egy kicsi, gazdaságilag, katonailag és – újabban – politikailag gyenge ország. Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen körülmények között élő ország számára miért nem evidencia a nemzetközi kapcsolatok működését, veszélyeit és lehetőségeit értő emberfők kiművelése.

Read More »